Innhold

Informasjonsmateriell om vannkraft

Fagartikkel, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av vannkraft bok og brosjyrer

Foto: Camilla M. Granheim

Energi Norge har i samarbeid med medlemsbedrifter, utarbeidet brosjyrer og en bok som beskriver vannkraftens rolle i det norske samfunnet. Materiellet som fremhever vannkraftens fordeler og gir oversikt over norsk kraftproduksjon.

Norsk vannkraft har en stolt historie og en lys fremtid – og er så mye mer enn strøm. Den regulerbare vannkraften er selve ryggraden i det norske kraftsystemet, en betydelig inntektskilde for kommuner og storsamfunnet, samt en viktig del av klimaløsningen.

Alle disse fordelene ved vannkraften presenteres i de 11 ulike brosjyrene nedenfor - én for hver vannregion. I tillegg inneholder hver brosjyre en oversikt over de største vannkraftverkene i regionen, samt et eksmpel på hvordan kraftnæringen jobber for å sikre gode løsninger som forener natur-, nærings- og samfunnshensyn.

Norsk vannkraft - Kilden til fornybarsamfunnet

Innholdet i de 11 regionale brosjyrene er samlet i boken Norsk vannnkraft som du leses her.

Elektroniske versjoner av alle brosjyrene er tilgjengelig via linkene nedenfor. Dersom ønskelig, kan disse linkene gjerne publiseres på ditt selskaps egne nettsider eller i sosiale medier.

 1. Glomma
 2. Vest-Viken
 3. Agder
 4. Rogaland
 5. Hordaland
 6. Sogn og Fjordane
 7. Møre og Romsdal
 8. Trøndelag
 9. Nordland
 10. Troms
 11. Finnmark