Energi Norge

Innhold

Norge fastholder kompetansen til å gjennomføre vanndirektivet

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

bilde av Geir Taugbøl

Geir Taugbøl, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge. Foto: Camilla M. Granheim

Klima- og miljødepartementet (KLD) svarte 4. juli på brev fra ESA med nye spørsmål om implementeringen av EUs vanndirektivet i Norge. I svaret fastholder regjeringen tidligere svar på ESAs brev med spørsmål rundt vannplanarbeidet.

Nasjonale føringer, bruken av prioriteringsrapporten for revisjoner og unntaksbestemmelsene for miljømål er sentrale tema i svaret fra KLD.

- Energi Norge bedømmer svaret som en fortsatt klar holdning fra norske myndigheter til at vi har det nødvendige forvaltningssystem og lovverk til å gjennomføre vanndirektivet, sier næringspolitisk rådgiver Geir Taugbøl i Energi Norge.

KLD fastslår samtidig at miljømålene, og eventuelle unntak, skal bedømmes for hver vannforekomst ut fra helhetlig kost/nytte-betraktning, der det er gitt visse nasjonale føringer for å veilede vannregionmyndigheten i forhold til viktige nasjonale hensyn.

Energi Norge arbeider nå med hvordan medlemsbedriftene kan bidra med gode innspill i de regionale høringsprosessene samt overordnede bidrag fra næringen som helhet.

Norge ved KLD svarte pr. 4.juli på ESAs brev av 4.juni, se saken her

Se samling av ESA-saken på vannportalen.no