Energi Norge

Innhold

Oppfordrer til vannplanengasjement

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av en dam, et lite hus og fjell

Dam Sulevann. Foto: Østfold Energi

En gjennomgang av de foreliggende utkastene til vannforvaltningsplaner for Norges 11 vannregioner, viser at de påkrevde kost/nytte-analysene mangler. Energi Norge oppfordrer nå alle medlemsbedrifter med egen produksjon å engasjere seg i prosessen.

Energi Norge har i høst arbeidet med høringen av vannforvaltningsplanene i alle vannregionene, hvorav ni har høringsfrist ved utgangen av året, mens Sogn og Fjordane først skal levere 31.mars. Agder har en todelt høring med første frist 18.november.

– Det generelle inntrykket etter å ha gjennomgått planene, er at dette er et uferdig arbeid som danner et ufullstendig grunnlag for å fastsette nye miljømål, ikke minst i regulerte vassdrag. Planutkastene som så langt foreligger mangler en god avveining av kostnader og nytte ved gjennomføring av nye miljøtiltak, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Energi Norge er opptatt av helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning, og mener vannkraften og vassdragsregulering må tillegges store verdier i et samfunnsperspektiv.

– Vi vil selv levere en egen høringsuttalelse i hver vannregion, men det er viktig at også selskaper med produksjon – som vil være direkte berørt av planene – kommer med høringssvar i sine egne regioner. Vi bidrar gjerne med rådgivning om mulig innretning og sentrale punkter, sier Hjørnegård.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Sigrid Hjørnegård, Knut Kroepelien eller Geir Taugbøl i Energi Norge.