Energi Norge

Innhold

Fortsatt uavklart om vindavskrivninger

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av vindmøller bak en molo

Finansdepartementet drøfter fortatt nye avskrivningsregler for vindkraft med EFTAs overvåkningsprogram ESA. Energi Norge håper de nye reglene vil bli godkjent i tide, men uttrykker bekymring for usikkerheten som sprer seg blant vindkraftinvestorer som en følge av at prosessen drar ut.

Ved fremleggingen av statsbudsjettet for 2015  var det klart flertall for å forbedre avskrivningsreglene for vindkraft i Norge. De nye reglene som er vedtatt av Stortinget, kan imidlertid ikke tre i kraft før godkjennelse fra EFTAs overvåkingsorgan ESA foreligger.

Finansdepartement har enda ikke utformet en slik søknad, selv om Stortinget valgte den modellen de mente var enklest å få godkjent. Energi Norge har derfor ved flere anledninger etterlyst fortgang i saken – uten hell.

I forrige uke kom imidlertid Finansdepartementet med en anbefaling til de som ønsker å benytte seg av ordningen om å søke om dette før de setter i gang arbeidet med vindkraftprosjektet.

– Denne ekstrarunden forsterker investorenes opplevelse av usikkerhet og politisk risiko. Når Finansdepartementet bringer inn et nytt moment i saken etter fjorten måneders behandlingstid, bidrar det til større usikkerhet. Det er det motsatte av hva fornybarnæringen trenger for å få realisert vindprosjekter i Norge innen sertifikatfristen, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Full forvirring

Det vil være vanskelig for fornybarnæringen å realisere vindkraftprosjekter i Norge innen sertifikatfristen dersom hvert enkelt prosjekt må godkjennes av både norske myndigheter og ESA. Hverken kriteriene, eller hvem som skal godkjenne enkeltprosjekter, er så langt avklart.

– Det har oppstått full forvirring rundt hva den nye søknadsrunden innebærer for aktørene. Dette må myndighetene rydde opp i så fort som mulig, avslutter Hjørnegård.