Energi Norge

Innhold

Kritisk til Vest-Vikens vannforvaltningsplan

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av utbygging av en kraftstasjon

Embretsfoss kraftstasjon under utbyggingen. Foto: Energiselskapet Buskerud (EB)

Energi Norge er kritisk til den snevre lokale og regionale tilnærmingen i vannforvaltningsplanen for Vest-Viken, som nå har vært på ny høring.

Vest-Viken vannregion har gjort vesentlige endringer i sin vannforvaltningsplan som nå har vært på andre gangs høring. Energi Norge kritisk til den snevre lokale og regionale tilnærmingen i planen. Viktige samfunnshensyn knyttet til vannkraftproduksjon er ikke tillagt den vekt regelverk og nasjonale føringer tilsier. Medvirkning fra kraftnæringen og innspill til faktagrunnlaget er ikke tilstrekkelig reflektert i planutkastet, og vi forventer en klar oppstramming av planen før den blir vedtatt i regjering.