Energi Norge

Innhold

Mer fornybart – uten subsidier

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av rotorbladene på en vindmølle

Foto: Dominique Hommel / EP

Fornybarnæringen kan levere den grønne energien fremtidens klimanøytrale samfunn trenger - uten subsidier. Det var budskapet fra Energi Norge på et elsertifikatseminar i Stockholm fredag.

NVE og den svenske Energimyndigheten arrangerte fredag et seminar om den norsk-svenske elsertifikatordningen. Ordningen innebærer at elektrisitetsbrukere i de to landene får et påslag på strømregningen som går til utbygging av ny fornybar energi.

Så langt er det svensk vindkraft det er bygget mest av med støtte fra ordningen. Energi Norge mener det nå må legges til rette for en kontrollert avvikling av ordningen når det avtalte målet på 26,4 TWh er nådd, og at dette må besluttes ved kontrollstasjonen i 2017.   - Vi kommer til å trenge mer fornybar energi i fremtiden enn det vi kan produsere i dag, men vi trenger ikke ytterligere subsidier for å få dette til. Problemet nå er ikke at det produseres for lite fornybar energi, men at det brukes for mye fossil energi, uttalte næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge i en kommentar på seminaret.

Fossil energi må fases ut og erstattes med fornybar elektrisitet, føyde han til.  

Bakgrunnen for uttalelsen er at de to landene har blitt enige om at Sverige kan øke subsidieringsmålet frem til 2020 og at man i Sverige vurderer å forlenge ordningen med nye mål frem mot 2030. Hverken Energi Norge eller søsterorganisasjonen Svensk Energi støtter dette.