Energi Norge

Innhold

Ny energi til norsk vindkraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av en mann som titter opp av en luke på e vindmølle

Foto: Torbjörn Bergkvist

Regjeringens forslag om endrede avskrivningsregler for vindkraft vil øke vindkraftutbyggingen i Norge. Nå er det viktig at forslaget blir vedtatt og godkjent før sommeren for å gi utbyggerne investeringssikkerhet, mener Energi Norge.

Forslaget som ble lagt frem mandag, innebærer at avskrivningsreglene for vindkraft i Norge og Sverige blir tilnærmet like.

– Det er svært positivt at regjeringen har lyttet til Energi Norges innspill om å redusere skattegapet til Sverige. Raskere avskrivningstakt vil kompensere for deler av skatteforskjellene mellom landene, og derfor kunne bidra til et norsk fornybarløft, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Det gjenværende skattegapet til Sverige består i stor grad av en betydelig forskjell i selskapsskatt.

– Dersom Scheel-utvalgets forslag om reduksjon i den norske selskapsskatten gjennomføres, vil størstedelen av denne forskjellen utjevnes, sier Ulseth.

Tidskritisk

Flere store vindkraftinvesteringer må besluttes i år for at prosjektene skal kunne realiseres innen utløpet av elsertifikatperioden i 2020. Derfor haster det å få vedtatt de nye avskrivningsreglene.

– Det er nå avgjørende med en rask ESA-avklaring om at forslaget ikke strider mot EØS-reglene om statsstøtte. Vi forutsetter derfor at regjeringen allerede har innledet samtaler med ESA, sier Ulseth.  

Energi Norge vil sammen med sine medlemsbedrifter gå nærmere inn i detaljene i høringsforslaget, og levere en høringsuttalelse innen fristen 30. mars.

Over to år etter at det felles sertifikatsystemet med Sverige ble innført, ligger investeringene i Sverige skyhøyt over de norske, grunnet langt bedre skatte- og avskrivningsregler der.

Det gjenstår investeringer for rundt 70 milliarder kroner for å nå målet om 26,4 TWh ny fornybar produksjon i Norge og Sverige innen 2020. Så langt er kun én av fire kroner investert på norsk side av kjølen, til tross for at norske strømkunder betaler halvparten av regningen.

Les høringsforslaget