Energi Norge

Innhold

Ønsker bedre samarbeid om damsikkerhet

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av Viddalsdammen, E-CO

Viddalsdammen Foto: Aerosport / E-CO

Olje- og energidepartementet har evaluert NVEs damsikkerhetstilsyn. Rapporten etterlyser bedre involvering av bransje og dameiere i utvikling av regelverk, retningslinjer og veiledere. Energi Norge hilser et tettere samarbeid velkommen.

Det er Norconsult som har gjennomført evalueringen på oppdrag fra OED. Rapporten konkluderer med at regelverket for damsikkerhet er godt gjennomarbeidet og enhetlig, at arbeidet er hensiktsmessig organisert og at NVE har tilfredsstillende kompetanse på området.

Evalueringsrapporten fremhever særlig to forbedringspunkter. Det ene gjelder økt fleksibilitet i forvaltningen av krav til eksisterende/eldre dammer, og det andre gjelder bedre involvering av bransje og dameiere i utvikling av regelverk, retningslinjer og veiledere. Departementet vil sammen med NVE se nærmere på hvordan disse forbedringspunktene kan følges opp.

– Vi ønsker et nærmere samarbeid med myndighetene velkommen, sier vannkraftrådgiver Leif Basberg i Energi Norge.

Energi Norge har nylig igangsatt prosjektet "Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv". Prosjektet har mål å etablere og ta i bruk kunnskap som utvikler damsikkerhet på en samfunnsoptimal måte. I styringsgruppen sitter representanter for kraftnæringen og NTNU.

– Myndighetene er invitert til å delta, og deres deltagelse vil være viktig for å sikre en god dialog innen damsikkerhetsarbeidet, påpeker Basberg.