Energi Norge

Innhold

Sammen om damsikkerhet

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

bilde av Lars Grøttå og Ingunn Bendiksen i NVE omkranset av Energi Norges Hans Erik Horn, Leif Basberg og Sigrid Hjørnegård.

Lars Grøttå og Ingunn Bendiksen i NVE omkranset av Energi Norges Hans Erik Horn, Leif Basberg og Sigrid Hjørnegård. Foto: Christel Nordhagen / Energi Norge

NVE og Energi Norge har sammen med en rekke selskaper i kraftnæringen etablert et felles damsikkerhetsprosjekt som skal sørge for deling av eksisterende kunnskap og kartlegging av behov for ny kompetanse innen rehabilitering av dammer i et helthetlig perspektiv.

Prosjektet ledes av næringspolitisk rådgiver Hans Erik Horn i Energi Norge og involverer 31 dameiere. Prosjektet skal også se nærmere på risikoanalyser og økonomiske rammebetingelser innen dette viktige vannkraftfeltet.

– Det er mange aktører – i kraftnæringen og forskningsmiljøer, hos NVE og konsulentselskaper – som sitter på verdifull kunnskap og erfaringer fra rehabilitering og bygging av dammer. Vi ønsker å samle denne kunnskapen og skape en arena for faglig erfaringsutveksling. I fellesskap kan vi danne oss et bilde av hvor det er behov for ny kunnskap, hvordan regelverket praktiseres og konsekvenser av aktørenes praksis, sier Horn.

Sikkerhet først

NVEs leder for tilsyn og beredskap, Ingunn Åsgard Bendiksen, er et av 10 medlemmer i styringsgruppen for prosjektet. Hun understreker at hele gruppens mål er sørge for hensiktsmessig forvaltning av norske dammer.

– Vi er tilsynsmyndighet på området og for oss er sikkerhet aller viktigst. Det har katastrofale konsekvenser dersom sikkerheten ved dammene ikke er tilstrekkelig. Samtidig skal ikke sikkerhetskravene være unødig strenge. Derfor håper vi at et samspill mellom aktørene vil føre til et hensiktsmessig regime i denne sektoren, sier hun.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som avgjør om en regelverksendringsprosess skal igangsettes, mens NVE forbereder et slikt arbeid. Det er ikke planlagt noen regelverksendringer nå, men OED har oppfordret NVE til økt dialog med kraftnæringen, i tråd med det som ble anbefalt i den eksterne evalueringen av NVEs damsikkerhetsarbeid som Norconsult har utført på vegne av OED.