Energi Norge

Innhold

- Vannkraften gir Norge konkurransekraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av en foss

Grønn konkurransekraft handler mye om å bruke vannkraften vår til å skape en utslippsfri transportsektor, elektrifisere offshoreinstallasjoner og tilrettelegge for ny industri i Norge. Foto: NTE

Energi Norge avleverte denne uken sitt innspill til hvordan det kan legges bedre til rette for grønn vekst i Norge. Innspillet til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft legger vekt på at Norge må utnytte sin rikelige tilgang på ren, fornybar og regulerbar vannkraft til å erstatte fossil energi i energibruk.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft består av EUs tidligere klimakommissær Connie Hedegaard og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Utvalget inviterte Energi Norge og resten av energinæringen til et møte i begynnelsen av november, og nå er altså innspillet til Norges fremtidige strategi for grønn konkurransekraft sendt avgårde.

– Fornybar energi kan bidra til å kutte klimagassutslipp i transport- og industrisektoren, samtidig som vi skaper vekst og innovasjon. Grønn konkurransekraft handler mye om å bruke vannkraften vår til å skape en utslippsfri transportsektor, elektrifisere offshoreinstallasjoner og tilrettelegge for ny industri i Norge. Tilrettelegging for el-ferger og nye datalagringssentre gjennom politiske virkemidler er gode og aktuelle eksempler på dette, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Lagspill gir resultater

Den regulerbare vannkraften kan spille på lag med nye teknologier og adferdsmønster når sol og vind i større grad produseres og brukes lokalt. Utvalget må drøfte hvordan dette kan utløse nye forretningsmodeller og verdikjeder i landet vårt.

Energi Norge påpeker at fornybarnæringen må skattlegges teknologinøytralt, og mer på nivå med andre næringer.

– Norge preges av stor vilje til å ta i bruk teknologi, og med nye smarte målere i alle hjem, kombinert med lagring lokalt, vil vannkraften få en nøkkelrolle – både i Norge og Europa. En viktig forutsetning for dette er balanserte virkemidler som respekterer markedet, samt tilstrekkelige mellomlandsforbindelser, understreker Hjørnegård.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: