Energi Norge

Innhold

– Roboter vil passe på vannkraftverkene

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Dame med krøllete lyst hår foran lyttende folkemengde

Roboter vil om ikke lenge kunne si i fra når vannkraftverkene trenger vedlikehold, fortalte administrerende direktør Linn Cecilie Moholt i Karsten Moholt AS tilhørerne på PTK i Stavanger denne uken.

Mange norske vannkraftverk nærmer seg pensjonsalder og trenger rehabilitering for milliarder. Om ikke lenge kommer kraftverkene selv til å si fra hva som feiler dem, i god tid før de må repareres.

Produksjonsteknisk konferansen (PTK) arrangeres denne uken i Stavanger, med rundt 400 deltakere fra hele landet. Årets program handler i stor grad om fremtidsutsikter i et usikkert kraftmarked, hvor digitalisering og rask omstilling blir en del av hverdagen.

– Før snakket vi mye om vår stolte fortid. Nå er PTK blitt en fremtidskonferanse, sa administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge da han åpnet konferansen mandag.

Vannressursene varer muligens evig, om politikerne forvalter dem klokt. Men det samme gjelder ikke maskinene og teknologien, påpekte Ulseth. Ifølge NVE må det investeres 50 milliarder kroner frem mot 2030 bare for å holde dagens kraftverk gående. Det er krevende i en tid med lave kraftpriser og økende skattetrykk.

Effektivisering av vedlikehold

Lyspunktet er at ny bruk av teknologi vil effektivisere vedlikeholdet av kraftstasjonene. Dagens intervallbaserte vedlikeholdsprogrammer gjør at det kastes bort en hel del ressurser på "friske" maskiner, samtidig som de "syke" ikke alltid oppdages i tide. Bruk av avanserte sensorer og selvlærende roboter vil i stor grad overta diagnostiseringen.

Roboter kan ved hjelp av mikrofoner lære seg maskinenes riktige lyder, og melde fra med en gang de fanger opp avvik. Slik kan symptomer oppdages i god tid før feil inntreffer.

Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS

–  Vi kaller det prediktiv vedlikeholdsfilosofi. For eksempel kan roboter ved hjelp av mikrofoner lære seg maskinenes riktige lyder, og melde fra med en gang de fanger opp avvik. Slik kan symptomer oppdages i god tid før feil inntreffer, fortalte administrerende direktør Linn Cecilie Moholt i Karsten Moholt AS under konferansen.

Dette er metoder som allerede er tatt i bruk av oljeindustrien, og som også brukes til å diagnostisere alvorlige sykdommer på mennesker.

Vannkraftinnovasjon

Innovasjon innen vannkraft er sentralt for det nye forskningssenteret HydroCen som ble åpnet i Trondheim i slutten av januar. Her har Energi Norge, kraftselskapene og forskningsmiljøene gått sammen om et betydelig løft for å videreutvikle den allerede verdensledende norske vannkraftkompetansen.

– Vannkraft må bli mer enn produksjon av strøm. Vi må oppgradere og utvide kraftverkene i Norge, samtidig som vi utvider produktspekteret vårt overfor Europa og bruker kompetansen vår internasjonalt, sa senterleder Hege Brende fra HydroCen.

Forskningssenteret har som ambisjon å bidra til å doble verdiskapingen fra norsk vannkraft innen 2050.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: