Innhold

EØS-avtalen viktig for norsk fornybarnæring

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Rekke med flaggstenger med ulike europeiske flagg

Regjeringen skal i september legge frem en strategi for eksport og internasjonalisering. Energi Norge er i den forbindelse opptatt av av EØS-avtalen er en forutsetning for verdiskaping i norsk fornybarnæring. Foto: EU

EØS-avtalen er en forutsetning for verdiskaping i en norsk fornybarnæring som blir mer og mer internasjonal. Det er hovedbudskapet Energi Norges innspill til regjeringens kommende strategi for eksport og internasjonalisering.

Regjeringen skal i september legge frem en strategi for eksport og internasjonalisering. Fredag 19. mai var det høringsmøte i Næringslivets Hus og denne uken avleverte Energi Norge sitt skriftlige innspill.

– Fornybarnæringen internasjonaliseres på samme måte som andre næringer, og i europeisk sammenheng betyr dette stadig tettere integrasjon – både fysisk og av markedene våre. Verdiene i norsk fornybarnæring henger nøye sammen med europeisk politikk og regelverk. Derfor er EØS-avtalen helt sentral, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Vekstmuligheter

Regjeringens strategi skal også vurdere virkemidler og tiltak for vekst i globale markeder.

– Norsk fornybarnæring er nært knyttet til en omfattende leverandør- og tjenesteytende næringer som har store vekstmuligheter internasjonalt. Vi ser frem til å få en strategi som styrker kapitaltilgangen og legger til rette for satsing i andre verdensdeler, sier Ulseth.

Det nye NORWEP-samarbeidet (Norwegian Energy Partners) som har som mål å gi ny giv til næringsutvikling og vekst internasjonalt, står sentralt i dette, legger han til.

  1. Høringssvar: Strategi for eksport og internasjonalisering

    Les Energi Norges høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets strategi for eksport og internasjonalisering (mai 2017).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: