Energi Norge

Innhold

Fagblad om HydroCen og vannkraftforskning

Forside på vannkraftbilag

Siste nummer av fagbladet Energiteknikk (2/2017) har et bilag om vannkraftforskning og smakebiter fra HydroCen.

Et bilag til fagbladet Energiteknikk (2/2017) er i sin helhet viet til vannkraftforskning og etableringen av forskningssenteret HydroCen.

– Etableringen av HydroCen er starten på en spennende reise for norsk vannkraft, skriver redaktør Stein Arne Bakken i Energiteknikk på lederplass.

Bilaget til Energiteknikk gir ifølge redaktøren smakebiter fra det spennende som skjer innen norsk vannkraftforskning og belyser hva vi kan forvente oss i årene fremover med det store løftet som etableringen av HydroCen innebærer.

– Som det fremgår av bilaget, er det knyttet store forventninger til at denne satsingen skal bidra til å øke verdiskapingen i norsk vannkraftsektor og styrke Norges posisjon som vannkraftnasjon, skriver Bakken.

I bilaget kan du blant annet lese om hva HydroCen skal forske på, forvetningene til HydroCen fra brukerpartnerne og at Statkraft har stilt Kvilldal kraftverk og Ulla-Førre-vassdraget til disposisjon for forskerne som et levende laboratorium.

Har du spørsmål om vannkraft? Kontakt oss gjerne.