Innhold

NHO ber Stortinget styrke vannkraften

To menn på talerstol. Foto

Under høringen i Stortingets energi- og miljøkomité 26. oktober ba NHO Stortinget om å sikre reinvesteringer i norsk vannkraft ved å øke skjermingsrenten i grunnrenteskatten.

I sitt skriftlige innspill til finanskomiteen tidligere samme uke påpekte NHO at regjeringens budsjettforslag øker grunnrenteskatten for kraftverk med 1,4 prosentenheter, altså mer enn reduksjonen i selskapsskatten på 1 prosentenhet, slik at den samlede marginalskatten (selskapsskatt pluss grunnrenteskatt) øker sammenlignet med i dag.

"Flere utfordrende sider ved kraftverksbeskatningen gjør at vi mener det er uheldig å øke den samlede marginalskatten for kraftverk. Vi ber derfor Stortinget om å gå imot forslaget om å øke den samlede marginalskatten for kraftverk", skriver NHO i sitt budsjettbrev.

Stortinget må følge opp Energimeldingen

Vannkraften utgjør 96 prosent av elproduksjonen i Norge og er nøkkelen til elektrifisering og grønn omstilling i Norge. Stortinget fremhevet imidlertid i sin behandling av Energimeldingen at landets eksisterende vannkraftverk må rustes opp for minst 110 milliarder kroner frem mot 2050. NHO påpeker i sitt budsjettbrev at denne utfordringen krever et investeringsvennlig skattesystem, noe dagens system ikke er.

Skjermingsrenten må økes

For å sikre nødvendige reinvesteringer i allerede utbygd vannkraft, så er det ikke bare grunnrenteskattesatsen som spiller inn, men særlig den såkalte skjermingsrenten (også kalt friinntektsrenten) i grunnrenteskatten. I dag er denne svært lav – kun 0,4 prosent – og den skjermer dermed svært lite for kraftselskapene som må låne penger i markedet til en atskillig høyere rente (fra 3 prosent og oppover).

– Investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme før skatt, er det ikke etter skatt fordi det ikke gis fradrag for faktiske rentekostnader. Derfor bør skjermingsrenten heves, sa NHOs direktør for myndighetskontakt, Gjermund Løyning, på høringen i energi- og miljøkomiteen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: