Innhold

Solenergi en del av et fullelektrisk samfunn

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

To damer og en mann står på et tak med solceller. Foto

Foto: Bendik Solum Whist

Visjonen om et fullelektrisk samfunn i 2050 var temaet da Energi Norge, Solenergiforeningen og Solenergiklyngen nylig møttes på taket av Asko-bygget på Alnabru.

Solenergi er på vei inn i energimiksen i Norge, og det er viktig å finne gode løsninger for hvordan all fornybar energiproduksjon kan bidra til et fullelektrifisert samfunn.

– Ingen vet med sikkerhet hvordan ulike energikilder, batterier, smarte strømnett og markedsmodeller vil utvikle seg de kommende tiårene. Det vi kan være enige om, er at sol kommer til å spille en større i rolle også i Norge, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Møtet ble initiert av solenergibransjen i etterkant av Energi Norges lansering av veikartet for grønn vekst og visjonen om Norge som det første helelektriske samfunnet i verden. Hensikten var å bli bedre kjent, lære om hverandres bransjer og legge grunnlaget for et videre samarbeid på tvers av de ulike fornybare teknologiene som er en del av veien til et fullelektrisk Norge.

Mange av Energi Norges medlemmer er godt i gang med prosjekter innen solenergi, og flere av dem er partnere i Solenergiklyngen.

– Det var både hyggelig og lærerikt å høre mer om solenergi i Norge og hvordan både Solenergiforeningen og Solenergiklyngen jobber, sier Oluf Ulseth og påpeker at dette møtet var starten på et lengre samarbeid.

Energi Norge, Solenergiforeningen og Solenergiklyngen på taket av Asko-bygget på Alnabru. Foto: Bendik Solum Whist