Innhold

EU-millioner til forskning på mer fleksibel vannkraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

To mennesker jobber med en turbin. Foto

Lærling Helene Feragen Syrstad og PhD-stipendiat Einar Agnalt forsker på høytrykks francisturbiner ved NTNU. Prosjektet kommer til å bli svært relevant for HydroFlex.

Det NTNU-baserte prosjektet HydroFlex har fått nesten 60 millioner kroner for å utvikle vannkraftverk som samspiller enda bedre med ufleksibel vind- og solkraft.

I konkurranse med over 130 europeiske søknader har prosjektet HydroFlex fått tildelt nesten 60 millioner kroner i forskningsmidler fra EU-kommisjonens Horizon 2020. Målet er å finne en løsning for at vannkraft skal kunne trå til umiddelbart når sola ikke skinner og vinden ikke blåser – slik at man kanskje ikke trenger å ha fossile reservekraftverk som i dag.

– Dette er viktig forskning for å utvikle norsk vannkraft for rollen den bør ha i et europeisk kraftsystem. Det er flott at arbeidet blir anerkjent ved en slik tildeling av forskningsmidler, sier næringspolitisk rådgiver Geir Taugbøl i Energi Norge. 

Hyppigere start og stopp

I takt med at sol- og vindkraft har økt enormt i Europa, har også behovet for mer fleksibel vannkraft blitt et stort tema. I utlysningen av forskningsmidlene var ett av kravene at det skal utvikles en turbin som tåler at kraftproduksjonen stopper og starter 30 ganger på én dag. Det er ti ganger mer enn det de fleste turbinene tåler i dag.

Forskerne har nå fire år på seg til å løse oppgaven. 

HydroFlex vil samspille godt med forskningen som allerede er startet opp i HydroCen og HiFrancis, hvor forskerne prøver å finne ut hvordan vannkraftverk kan bli mer fleksible.

– Det som gjør dette ekstra nyttig er at tildelingen også fører med seg et omfattende samarbeid med forskere i flere land, sier prosjektleder Ole Gunnar Dalhaug , professor ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Hensyn til livet i elvene

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning skal samtidig undersøke hvordan hyppigere start og stopp i vannkraftproduksjonen vil påvirke fisk og annet biologisk liv i vassdragene, slik at en unngår å svekke deres livsgrunnlag.

Det er definert fire hovedforskningsområder i prosjektet: Fleksibilitet i turbiner, fleksibilitet i generatorer, konsekvenser for miljø og biologisk mangfold, formidling og utnyttelse av vannkraft.

 

Kilde: HydroCen

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: