Energi Norge

Innhold

– Norge og verden trenger flere folk som dere!

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

To menn på talerstol. foto

Hilsningstale fra Bendik Solum Whist og Jon Erling Fonneløp i Energi Norge på Natur og Ungdoms landsmøte denne uken. Foto: Thor Due / Natur og Ungdom

Jon Erling Fonneløp og Bendik Solum Whist i Energi Norge besøkte denne uken Natur og Ungdoms landsmøte. Her kan du lese hilsningstalen de holdt fra fornybarnæringen til 250 engasjerte ungdommer.

Kjære alle sammen!

Først og fremst, tusen takk for invitasjonen til Natur og Ungdoms landsmøte, og takk til dere som kom på fornybarverkstedet vårt i går kveld.

For to karer som begge har døtre som deltok på klimastreikene i fjor, er det ekstra kult å få snakke til dere, 250 engasjerte, unge mennesker som ønsker å gjøre noe med vår tids største utfordring. Norge trenger flere folk som dere, verden trenger flere folk som dere!

Natur og Ungdom landsmøte.

250 engasjerte ungdommer var denne uken samlet på Natur og Ungdoms landsmøte.

Vi jobber i Energi Norge, som representerer den norske fornybarnæringen. Det vil si selskapene som produserer, transporterer og selger fornybar energi i Norge, og som utvikler teknologiske løsninger som både Norge og verden trenger mer av hvis vi skal få til en grønn omstilling som både ivaretar naturmiljø og klima.

Våre medlemsbedrifter, fra Agder Energi i sør til Varanger Kraft i nord, har minst to ting til felles med Natur og Ungdom: nemlig at de er spredt over hele landet, og de jobber for grønn omstilling og en utslippsfri fremtid.

I dag har vi tre budskap til dere:

For det første: Vi står midt oppi en global klima- og naturkrise som det ikke er mulig å løse alene. Skal vi få ned de globale utslippene må vi jobbe sammen med våre naboland. Dette gjør Norge gjennom vår tilknytning til Europa gjennom EØS-avtalen, og fysisk gjennom kabelforbindelsene til våre naboland. Og våre gode naboer i Danmark har klart å kvitte seg med kullkraften sin nettopp fordi de er knyttet til den norske vannkraften gjennom utenlandskablene. Det gir dem grønn strøm selv om vinden ikke blåser. Og vi får billig vindkraft når de produserer mer enn de trenger selv. Dette er grønn omstilling i praksis!

For det andre: Norge er i en særegen posisjon for å bidra til klimaomstillingen verden trenger. Men hvorfor det? Jo, de fleste land i verden må først erstatte kull og gass med fornybar energi, og så kan de ta i bruk den fornybare strømmen for å kutte utslipp i transport, bygg og industri.

I Norge har vi allerede en 100 prosent fornybar strømproduksjon. Vannkraften er ryggraden i den norske kraftforsyningen, og den gjør at vi allerede er ferdig med del én av omstillingen. Vi kan gå rett på del to, som handler om å elektrifisere samfunnet – enten det er snakk om el-biler, el-busser, el-ferger, eller Avinor sin målsetting om at all innenriks luftfart skal være elektrisk innen 2040.

Norge både kan og bør lede an i arbeidet med elektrifisering og teknologiske løsninger for utslippskutt. Og derfor har Energi Norge laget en visjon, og den er vårt tredje og siste budskap til dere:

Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. Men hvordan gjør vi dette i praksis?

Siden Energi Norge representerer fornybarnæringen, det vil si de som lager fremtidens drivstoff – fornybar strøm – så jobber vi med å koble sammen ulike interesser for utslippsfrie løsninger. Sammen med Bellona og byggenæringen lager vi utslippsfrie byggeplasser. Sammen med Zero jobber vi med ladeløsninger for el-ferger, slik at Norge kan ligge helt i front på utslippskutt til havs. Vi hjelper fiskeoppdrettsnæringen med å kutte ut dieselaggregater. Og det har vært en sann glede de siste årene å ha med Natur og Ungdom på besøk på våre vannkraftverk – der 95 prosent av den fornybare strømmen vår lages.

Helt til slutt vil vi bare si: Bevar engasjementet! Ta det med dere videre fra NU og inn i studiene og arbeidslivet. Still spørsmål! Vær opptatt av fakta og kunnskap. Vår dør er alltid åpen, så ta kontakt hvis dere har spørsmål om fornybar energi, elektrifisering eller de andre sakene vi jobber med. Og besøk oss gjerne på www.fullelektrisk.no. Og sist, men ikke minst, tusen takk for at vi fikk komme og lykke til med resten av landsmøtet 2020!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: