Innhold

Deler ut én milliard til laboratorier og utstyr

Nyhet, Fornybar produksjon, Forskning

Publisert

Vassdragslabben

Vannkraftsenteret HydroCen er ett av 16 prosjekter som får støtte fra Forskningsrådet.

Forskningsmiljøer over hele landet får én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. Forskningssenteret på vannkraft, FME HydroCen, er en av de utvalgte som får støtte.

Tildelingen går til 16 prosjekter innenfor ulike forskningsmiljøer, hvorav Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories (HydroCen Labs) som er ledet av NTNU, er ett av dem.

HydroCen har søkt om 65,2 millioner kroner til infrastruktur som vil være svært attraktiv for norsk og internasjonal forskning, og som dermed kan styrke Norges posisjon som verdensledende på forskning innenfor vannkraft.

– Norsk vannkraft blir viktig i et fornybart energimarked i Europa. HydroCen gjør et veldig viktig arbeid for å utnytte denne posisjonen og det er derfor en gledelig nyhet at de har fått tildelt ett av prosjektene som skal få støtte, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Skal forhandle om potten

Det er Forskningsrådet som står for tildelingen. Pengene som gis skal bidra til å gi næringslivet et konkurransefortrinn og gjøre det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg i toppen internasjonalt.

Forskningsrådet mottok totalt 114 søknader om økonomisk støtte. Av disse kom kun 16 gjennom nåløyet, og nå skal de utvalgte prosjektene forhandle om hvor stor del av potten på én milliard de skal få.

Fakta om utlysningen
  • Forskningsrådets lyste ut én milliard kroner til forskningsinfrastruktur høsten 2018
  • 114 konsortier søkte til sammen om nær syv milliarder kroner
  • Forskningsrådets styre har kvalitetssikret søknadsbehandlingen og vedtatt å innvilge 16 av søknadene
  • Internasjonale fageksperter har vurdert de foreslåtte infrastrukturene ut fra potensialet de har til å gi forskning av høy vitenskapelig kvalitet
  • Administrasjonen i Forskningsrådet har vurdert infrastrukturene ut fra norske forskningsprioriteringer

Les mer på Forskningsrådets nettsider.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: