Energi Norge

Innhold

EU-ambassadører på norgesbesøk

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Mennesker utendørs. Foto

Prosjektleder Tor Åmdal forteller diplomatene om arbeidet med å bygge nye og moderne steinfyllingsdammer ved Skjerkevatn. Foto: Agder Energi

Olje- og energidepartementet og NVE arrangerte denne uken energistudietur for europeiske ambassadører i Norge. Målet var å bli bedre kjent med den fornybare kraftproduksjonen.

Norsk vannkraft er unik i Europa, og gruppen med ambassadører og diplomater ble tatt med på rundtur i Rogaland og Agder for å lære mer om den verdifulle regulerbare kraften.

Besøket fikk blant annet en omvisning i Skjerka kraftverk i Åseral, som er Agder Energis nest største og som årlig produserer strøm til over 30.000 husstander. EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, lot seg imponere av det han så. 

#005

Konsernsjef i Agder Energi Tom Nysted (t.h.) sammen med EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet. Foto: Agder Energi

− Energisektoren er et felt der Norge og EU har et nært samarbeid, og derfor er det ekstra interessant å få se norsk vannkraftproduksjon på nært hold. Alle land må bidra for å bekjempe klimaproblemet, og da er mer fornybar energi, inkludert norsk vannkraft, en viktig del av løsningen, sier Béchet.

Nytt og moderne

Vannkraften er en bransje med mye historie, som likevel stadig må modernisere seg. Det fikk gruppen høre mer om da prosjektleder Tor Åmdal orienterte om arbeidet som er gjort med å bygge nye og moderne steinfyllingsdammer ved Skjerkevatn. Arbeidet ble ferdigstilt i 2018, og for dette fikk Agder Energi hedersprisen Damkrona for utmerket byggeskikk innen dambyggerfaget. De nye dammene gjorde at vannstanden i det opprinnelige Skjerkevatn ble hevet 23 meter, slik at Skjerkevatn og daværende Nåvatn nå fremstår som ett magasin.

− Med utbyggingen av dam Skjerkevatn har vi skapt et flott, nytt landskapselement, samtidig med at vi kan produsere mer fornybar vannkraft. Det er vi selvsagt stolte over å vise våre internasjonale gjester, sier Åmdal.

Viktig samarbeid

Direktør for rammevilkår i Agder Energi, Øyvind Stakkeland forklarte diplomatene hvordan vannkraften på Agder spiller sammen med det europeiske kraftsystemet.

− For Agder Energi er det viktig å få frem verdien av den rene og fleksible vannkraften overfor et europeisk publikum. Vi har i lang tid vært tett knyttet sammen med det europeiske kraftmarkedet gjennom mellomlandsforbindelser. Vår regulerbare vannkraft er unik ved at den kan bidra til å balansere et europeisk kraftmarked som domineres stadig mer av variabel fornybar kraft som vind og sol, sier Stakkeland.

I tillegg til diplomatene, deltok også representanter for OED, NVE, Energi Norge, Sira Kvina Kraftselskap, Statkraft, Statnett, Norwea og Enova under deler av programmet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: