Energi Norge

Innhold

Havvind vil bli en del av løsningen

Vindmøller til havs. Foto

Havvind vil bli en del av løsningen, men må konkurrere på kommersielle vilkår, mener Energi Norge. Foto: Jan Arne Wold / Equinor

Energi Norge er positiv til tilrettelegging for kommersiell utvikling av havvind. På sikt kan havvind bli en viktig bidragsyter til å nå internasjonale klimamål, samt kunne bidra til industriell vekst, lokal verdiskaping og forsyningssikkerhet.

Olje- og energidepartementets forslag til åpning av to nye områder for havvindproduksjon og ett tredje som vurderes åpnet, samt forslag til forskrift for havenergiloven, har vært ute på høring siden starten av juli.

– Vi mener at havvind kan bli en del av løsningen, både når det gjelder Norges klimaforpliktelser og når det kommer til industriell vekst, lokal verdiskaping og forsyningssikkerhet, sier direktør for fornybar energi Eivind Heløe i Energi Norge.

Samlet åpning av områdene

De tre områdene som har vært på høring bør åpnes samlet, for å gi grunnlag for prosjektutvikling innenfor ulike lokasjonstyper. Områdene utgjør til sammen en god helhet, det ligger langsiktige betraktninger til grunn og tilgangen til strømnett vektes ikke som avgjørende.

Energi Norge er i sitt høringssvar også positiv til teknologiutvikling og en bred og omfattende satsning på forskning knyttet til ny teknologi.

– Flytende havvind er én av teknologiene der norsk leverandørindustri kan ha mulighet til å innta en viktig posisjon internasjonalt. Vi mener at denne posisjonen bør utnyttes og er derfor positive til at det tilrettelegges for kommersiell utvikling av havvind, sier Heløe.

Videre blir det viktig at konsesjonssystemet for vindkraft til havs utvikles i tråd med tilretteleggingen for kommersiell utvikling.

Unngå subsidier til kraftproduksjon

– Parallelt med at havvind vil bli en del av løsningen, er det viktig å påpeke at Norge allerede har god tilgang til fornybar kraft på land. For strømkundene er det bra med et velfungerende marked med god konkurranse, og derfor bør man unngå støtteordninger til havvind som vil øke kostnadene unødvendig, sier Heløe.

Dersom norsk industri skal ta en posisjon innen havvind, bør det skje gjennom målrettet virkemiddelbruk for teknologiutvikling, ikke subsidier til kraftproduksjonen. Landbasert kraftproduksjon er i dag konkurransedyktig uten subsidier, og det er derfor ikke hensiktsmessig med volumbaserte støtteordninger og tidfestede mål for havvind med tilknytning til det landbaserte nordiske markedet.

Faren med permanente subsidier til kraftproduksjon er at det vil medføre betydelige kostnader for fellesskapet, og ikke minst for norske strømkunder.

  1. Høringssvar: Åpning av områder for havvind

    Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementets forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova (november 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: