Energi Norge

Innhold

Høringssvar: Åpning av områder for havvind

Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementets forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova (november 2019).