Energi Norge

Innhold

Kvinnenettverk har samlet 300 medlemmer

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Mennesker i tropp. foto

Kraftbransjens kvinnenettverk var i starten av mai samlet hos Glitre Energi i Drammen. Neste samling avholdes 26. september hos Skagerak Energi.

Interessen for kraftbransjens kvinnenettverk øker stadig og teller nå 300 medlemmer fordelt på 90 forskjellige kraftrelaterte bedrifter. 26. september skal nettverket samles hos Skagerak Energi i Porsgrunn.

– Vi er overveldet av responsen og ser at det er flere enn oss som har sett og følt på behovet for et slikt nettverk, sier Line Drange Ruud i Glitre Energi Produksjon.

Nettverket ble opprettet i mars etter et initiativ fra kvinner i bransjen, og på den korte tiden har nettverket altså vokst til å telle 300 medlemmer fra 90 ulike bedrifter.

Formålet med nettverket er å:
  • Etablere en arena der kvinner kan heie på hverandre, utveksle erfaringer og motivere hverandre.
  • Øke kvinneandelen ved rekrutteringen til bransjen.
  • Trekke frem alle de kule og dyktige kvinnene som jobber med kraft.
  • Utfordre hverandre til å ta litt større plass. På konferanser, i prosjekter og ledende stillinger.

Nettverket er for alle kvinner i bransjen. Eksempelvis kvinner fra alle fagdisipliner og forretningsområder i energiselskapene og tilknyttede aktører som leverandører, rådgivningsmiljøer og myndigheter/forvaltning.

Ønsker flere velkommen

– Neste samling i nettverket arrangeres av Skagerak Energi og vi har lagt opp til et program som både er faglig og motiverende. Vi håper så mange som mulig vil være med på samlingen og vi ønsker også nye medlemmer velkommen, sier Drange Ruud.

Samlingen 26. september er et ettermiddagsarrangement fra kl. 17.30 - 21.00 i Skagerak Energis hovedkontor i Porsgrunn. På programmet står Ingunn Granstrøm som skal fortelle om Skagerak Energis forskningsaggregat, og Anne Grethe Solberg kommer for å snakke om hva kvinner kan gjøre for å bedre kjønnsbalansen i bransjen.

#005

Styringsgruppen i nettverket består av Bente Taraldsten Brunes i Multiconsult SF (fra venstre), Solgun Furnes i Energi Norge, Kristine Gjøsæter i Glitre Energi, Line Drange Ruud i Glitre Energi, Jane Berit Solvi i Skagerak Energi og Mari Strand i Andritz Hydro.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: