Energi Norge

Innhold

Lanserer nettverk for unge i fornybarnæringen

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Tekst og logo. grafikk

Flere initiativtakere har gått sammen om å starte et nettverk for unge i fornybarnæringen. Nettverket vil avholde sitt første arrangement 23. januar.

Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Energi Norge en av initiativtakerne bak nettverket som ble offisielt lansert i dag.

– Det er viktig å drive frem unge talenter i bransjen og vi tror dette nettverket vil bli en god arena for å få til nettopp det. Dette blir et samlingspunkt hvor man bygger nettverk, sosialiserer, utveksler erfaringer, får nye impulser og bygger relasjoner på tvers av fag og yrkesbakgrunn, sier rådgiver Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge.

Samarbeid på tvers

Initiativtakerne bak nettverket kommer fra ulike typer virksomheter, noe Energi Norge mener er positivt for tyngden i nettverket.

– Flere av våre medlemmer har uttrykt et ønske om en møteplass for unge, så vi er veldig glade for å ha fått til dette samarbeidet. Når vi samarbeider på tvers av ulike virksomheter har vi mulighet til å nå bredere og skape et enda sterkere læringsgrunnlag, sier Åsegg Hagen.

Initiativtakerne bak nettverket er Wiersholm, Wikborg Rein, Thommesen, Haavind, DNV GL, Scatec Solar, Norsk Vind Energi, Statkraft, DNB Markets og Energi Norge.

Forum og møteplass

Ung i Fornybar skal være et forum og en møteplass for personer under 40 år som jobber med fornybar energi. Formålet med nettverket er å skape en møteplass der unge kan utveksle erfaringer og bygge nettverk på tvers av selskaper og nisjer innen fornybarnæringen.

Det vil arrangeres nettverkssamlinger, konferanser og liknende aktiviteter. Nettverket skal også særlig jobbe for å fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området.

Første arrangement i nettverket avholdes hos Wiersholm 23. januar. Tema for samlingen er Utviklingen av energisystemet i tiden fremover. Her finner du informasjon om arrangementet og påmelding.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: