Energi Norge

Innhold

Norge kan ta havvindrolle uten dyre subsidier

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Havmølle i stor sjø og ett helikopter. Foto

I august ble det kjent at Enova gir 2,3 milliarder kroner i støtte til Equinors havvindpark Hywind Tampen, som blir verdens største flytende havvindpark. Illustrasjon: Equinor

Energi Norge mener det er gode grunner til at Norge bør satse på ny havvindteknologi. Samtidig blir det viktig at satsingen skjer uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.

Tirsdag inviterte Erna Solberg til toppmøte for å diskutere Norges posisjon i det voksende vindkraftmarkedet. Til stede på møtet var administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

– Havvind er en spennende og viktig teknologi, hvor Norge har et fortrinn og allerede ligger langt fremme i det globale kappløpet. Men havvind løser ikke behovet for fornybar energi på kort sikt, og er svært kostbart sammenliknet med de teknologiene vi allerede har tilgang til, sier Kroepelien.

Han påpeker også at Norge er godt forspent med fornybar energi til lav pris gjennom det velfungerende nordiske kraftmarkedet.

– Mitt inntrykk etter møtet er at det er stor enighet om å videreføre målrettet virkemiddelbruk for teknologiutvikling og demonstrasjon, sier Kroepelien.

Stort industripotensial

I forkant av toppmøtet la Menon Economics frem en analyse om verdiskapingspotensialet for utviklingen av en norsk industri innen flytende havvind. Analysen viser at hvis Norge handler raskt nok, kan flytende havvind gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier opp mot 117 milliarder kroner.

– Utviklingen av fornybar energiteknologi er avgjørende for at verden skal nå klimamålene, og havvind er en av teknologiene der norsk leverandørindustri kan ha mulighet til å ta en viktig posisjon globalt. Samtidig påpeker analysen at flytende havvind ikke kan konkurrere på vanlige markedsmessige vilkår før langt inn i fremtiden, sier Kroepelien.

Ettersom vi allerede har modne fornybarteknologier som kan levere den kraften vi trenger på kort og mellomlang sikt, mener Energi Norge vi må unngå et kostbart subsidieregime for flytende havvind. Ny produksjon må baseres på markedsmessig etterspørsel og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Kostnader for fellesskapet

Faren med permanente subsidier til kraftproduksjon er at det vil medføre betydelige kostnader for fellesskapet, og ikke minst for norske strømkunder.

– Det er viktig å skille mellom næringspolitikk og energipolitikk. Dersom norsk industri skal ta en posisjon innen havvind, bør det skje gjennom målrettet virkemiddelbruk for teknologiutvikling og demoprosjekter, ikke langvarige subsidier til kraftproduksjonen, sier Kroepelien.

Her er virkemidler som NFR, Enova, Innovasjon Norge, Giek, Eksportkreditt og Norwep gode eksempler. I tillegg blir arealtilgang og effektive konsesjonsprosesser viktig fremover.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: