Innhold

NVE anslår betydelig økning i strømforbruket

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Industripark luftfoto

Strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040 ifølge ny studie fra NVE. Industrien er med på å dra forbruket opp. Foto: Mo Industripark

Ny studie fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at industri, datasentre og petroleumsnæringen vil være driverne bak det de anslår som en kraftig vekst i strømforbruket i Norge.

– Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i forbruket av strøm i Norge. I bygninger sørger energieffektivisering for at strømbruken går ned. Derimot kan industri, datasentre og petroleumsnæringen gi en kraftig vekst i strømforbruket i Norge, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug i NVE i en pressemelding.

Økt forbruk

I den nye studien beregnes det at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Hovedårsaken til denne oppgangen er elektrifisering av petroleumsnæringen, økt aktivitet i metallindustrien og nye datasentre. I tillegg til økt strømforbruk i transportsektoren.

– Rapporten til NVE viser at det går i riktig retning, men ambisjonsnivået både kan og bør være høyere. Skal vi nå målene satt i Paris-avtalen må vi elektrifisere raskere, sier direktør for fornybar energi Eivind Heløe i Energi Norge.

I rapporten 1,5 grader – Hvordan Norge kan gjøre sin del av jobben viser DNV GL at det er mulig å elektrifisere enda raskere.

Fossil energi i Europa

I andre Europeiske land ser bildet litt annerledes ut. I NVEs rapporten er også energibruken i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia kartlagt. I de tre sistnevnte landene brukes det fortsatt store mengder olje, gass og fossilt drivstoff til transport, varme i bygg og i industrien.

Ifølge NVEs anslag kan strømforbruket i EU-landene i denne rapporten stige nærmere 300 TWh fra 2015 til 2040. De sterkeste driverne i disse landene er elektrifisering av transportsektoren og utfasing av fossil energi i bygg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: