Energi Norge

Innhold

Regjeringen må tilrettelegge for fornybar energi

Kraftstasjon med fossende vann. Foto

Klimarisikoutvalget har gjort en grundig analyse av utfordringene Norge står overfor ved et endret klima. Utvalget fremhever muligheten norsk vannkraft gir for å dempe risikoene for norsk økonomi. Foto: E-CO Energi

Energi Norge ber regjeringen komme med konkrete tiltak for å følge opp Norges klimarisiko. Videreutvikling av vannkraften og handel med elektrisitet er spesielt viktig.

Energi Norge har denne uken gitt sitt innspill til Finansdepartementets NOU 2018: 17, som er en utredning av klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Utredningen, som ble lagt frem av klimarisikoutvalget i desember 2018, er en grundig analyse av utfordringene Norge står overfor ved et endret klima. I rapporten ble det spesielt lagt vekt på sosiale og økonomiske endringer internasjonalt som kan påvirke Norges åpne økonomi.

Energi Norge ser det som særlig positivt at utvalget fremhever de muligheter norsk vannkraft gir for å dempe risikoen for alvorlige tilbakeslag i norsk økonomi. Dette i lys av at verden nå må omstille seg til fornybar energiproduksjon.

I høringsuttalelsen legger Energi Norge vekt på at regjeringen må følge opp NOU-en raskt, med konkrete tiltak. Disse må styrke videreutviklingen av vannkraften og handelen med elektrisitet.

Særlig viktig på kort sikt er tilrettelegging for utveksling av elektrisitet mot utlandet. Det må også legges til rette for god balansering mot hensynet til fleksibel og fornybar kraftproduksjon ved fastsetting av nye vilkår i revisjonssaker. Økonomiske rammebetingelser i skatte- og avgiftssystemet som nå er under utredning i regjeringens skatteutvalg blir også viktig.

  1. Høringssvar: Klimarisiko og norsk økonomi

    Les Energi Norges innspill til Finansdepartementets NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi (mars 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: