Innhold

Samarbeid om klimatiltak fungerer

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Foto. Hvit røyk velter ut av pipene på et kullkraftverk

NVE anslår at kvoteprisen vil bidra til at kullkraft trolig forsvinner i de fleste europeiske land frem mot 2040. Foto: Shutterstock

Mer ambisiøs klimapolitikk viser seg å fungere. I løpet av de neste tiårene vil kullkraft trolig være helt ute av de fleste land i Nord- og Vest-Europa, ifølge ny NVE-analyse.

Denne uken la NVE frem sin Kraftmarkedsanalyse for perioden 2019-2040. For dem som er opptatt av klimaet er innholdet i analysen svært oppløftende.

Hovedårsaken er at EUs kvotehandelssystem, som Norge er en del av, virkelig har begynt å fungere. Kvotesystemet setter en pris på utslipp av klimagasser, og siden 2017 har prisen på kvotene femdoblet seg. Dette er et tegn på at etterspørselen er større enn tilbudet, og at lønnsomheten til fossil energi dermed blir lavere. NVEs analyse anslår at kvoteprisen vil bidra til at kullkraft trolig forsvinner i de fleste europeiske land frem mot 2040.

– Kvotehandelssystemet er det viktigste virkemiddelet for å redusere klimagassutslipp på en kostnadseffektiv måte på tvers av landegrenser. Klimautfordringene er ikke lokale, men noe vi må løse i fellesskap, så det er veldig positivt at systemet fungerer, sier Toini Løvseth, direktør for marked i Energi Norge.

Mer fornybar energi

Kvoteprisen påvirker også strømprisen til norske forbrukere. Etter 2030 vil effekten av kvoteprisen på strømprisen avta, i takt med at kullkraften fases ut, men NVE mener at vi i årene som kommer må forvente høyere og mer svingende strømpriser som følge av klimapolitikken. Forskjellene mellom de ulike landsdelene vil også øke, med betydelig lavere priser i nord. Dette henger sammen med at mer vind- og solkraft i de nordiske landene dempe prisøkningen.

– Det kan komme opp mot 100 TWh ny kraftproduksjon i Norden fram mot 2040. Vannkraften vil fremdeles være ryggraden i det nordiske kraftsystemet, men det meste av ny utbygging vil være vindkraft i Sverige og Danmark. Den sterke utbyggingen av ny kraft bidrar til å dempe prisøkningen for oss i Norge, sier NVE-direktør Ketil Lund.

Klimaendringene fører til mer nedbør som gir vekst i vannkraftproduksjonen. Så langt i år har dette gitt en ekstra kraftproduksjon på 3,5 TWh, som tilsvarer strøm til 175.000 husstander i et helt år.

Les hele markedsanalysen til NVE her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: