Energi Norge

Innhold

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Vindmøller og en vei på fjellet. Foto

Forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft har møtt stor motstand. Nå har regjeringen bestemt seg for å skrinlegge planen. Foto: Ole Martin Wold/Roan vindpark

Regjeringen har kommet frem til at forslaget om nasjonal ramme for vindkraft ikke skal gjennomføres. En god beslutning, mener Energi Norge.

Vindkraftrammen, som var ute på høring frem til 1. oktober, har møtt stor motstand. Nå har regjeringen landet på at de ikke vil gjennomføre planen med de 13 utpekte områdene som ble vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

– Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg i en pressemelding.

Videre peker regjeringen på at de ønsker å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, som også styrker verdiskapingen i distriktene.

Les også: Energi Norges høringssvar til nasjonal ramme

Energi Norge støtter regjeringens beslutning om å legge bort vindkraftplanen.

– Næringen har aldri etterspurt en nasjonal ramme for vindkraft og vi var kritiske til ideen da den kom opp i forbindelse med energimeldingen i 2016. Nå vil vi oppfordre regjeringen til å konsentrere seg om å forbedre konsesjonsprosessene og gjenoppta konsesjonsbehandlinger som har blitt stanset, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge er imidlertid positive til innsatsen NVE har gjort for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om virkningene av vindkraft.

– Dette er et svært solid arbeid som vil være nyttig for den videre utviklingen av vindkraft i Norge, og bør allerede nå kunne brukes i vurdering av aktuelle prosjekter, sier Kroepelien.

Regjeringen sier følgende om konsesjonsprosessen fremover:

Regjeringen vil gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft, med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis. De vil også avvente avklaringer på endringer i konsesjonssystemet før konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker gjenopptas:

  • Kravene til detaljplaner etter konsesjon er gitt vil bli skjerpet.
  • Det vil bli ført en strengere praksis for forlengelse av byggefrister.
  • Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil sikre en best mulig håndtering av natur- og miljøhensyn.
  • Det skal innføres en ordning der fylkeskommunene blir konsultert i vindkraftsaker, og det skal vurderes hvordan regionale planer kan tillegges større betydning.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: