Energi Norge

Innhold

Statsministeren åpnet Norges største elvekraftverk

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Mennesker med gule vester. foto

Statsminister Erna Solberg åpnet nye Vamma elvekraftverk onsdag denne uken. Foto: E-CO Energi

Hafslund E-COs nye elvekraftverk Vamma 12 i Østfold ble onsdag offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg. Det nye kraftverket er det største elvekraftverket som er bygget i Norge og det største i sitt slag som er bygget i Europa de siste 30 årene.

Kraftverket har en ytelse på 128 MW, og utbyggingen øker produksjonskapasiteten på Vamma med 230 GWh, det vil si fra 1350 GWh til 1580 GWh. Den økte produksjonskapasiteten tilsvarende det årlige strømbehovet til 11 500 boenheter.

– Vamma 12 er et godt eksempel på hvordan man kan få til effektiv utnyttelse av vannfallet i et eksisterende kraftverk, uten store natur- og miljøkonsekvenser. Arbeidet har pågått i mange år og det er fantastisk å se det storslåtte anlegget ferdig, sier direktør for fornybar energi og miljø Eivind Heløe i Energi Norge.

Det er enorme dimensjoner over det nye anlegget. Slukeevnen er 500 kubikkmeter per sekund. Det vil si at maskinen utnytter en vannmengde tilsvarende vekten av 100 fullvoksne elefanter, som faller 28 meter – hvert sekund.

Mer nedbør

Utbyggingen av elvekraftverket startet i 2015 og kraftverket ble satt i prøvedrift 16. mai i år.

– De siste ti årene har vi sett en endring i klimaet mot mer nedbør og mildere og våtere år. Dette har vært en viktig faktor for å utvide kapasiteten. I tillegg vil tilstanden på de eksisterende aggregatene endre seg over tid. Med et nytt aggregat får vi større fleksibilitet til å kunne gjøre oppgraderinger og justeringer på øvrige aggregater, og dermed øke levetiden for disse, forteller administrerende direktør Alf Inge Berget i E-CO Energi.

Det er investert nesten én milliard kroner i prosjektet. Kraftverksprosjektet er 90 prosent eid av E-CO Energi, som er produksjonsselskapet i Hafslund E-CO konsernet. 10 prosent eies av Svartisen Holding.

Vannkraft og klima

E-CO Energi har produsert energi fra vannkraft i 120 år. Vannkraft er en av bærebjelkene i konsernet og en av energiformene de investerer tungt i som et ledd i den overordnete visjonen for en fornybar og fullelektrisk fremtid.

– Vannkraft har lavere klimautslipp enn alle andre energikilder og kan om det gjøres riktig være mer skånsom for natur og miljø enn andre energikilder. Vi tror derfor vannkraften blir viktigere og viktigere i det grønne skiftet. Vammafossen har vært utnyttet til kraftproduksjon i over 100 år og med Vamma 12 er grunnlaget lagt for en effektiv og samfunnsnyttig forvaltning av ressursene her for nye 100 år, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Les mer om Vamma 12-prosjektet her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: