Energi Norge

Innhold

Vil du bidra til programmet på PTK 2020?

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

PTK herobilde 2020

Vi ønsker din hjelp til å forme Produksjonsteknisk konferanse 2020. Send inn ditt forslag til foredrag innen 17. september.

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) går av stabelen 2.-4. mars 2020. Sitter du på nyttig produksjonsteknisk kunnskap og erfaring du kan tenke deg å dele? Send oss ditt forslag.

Har du gjort deg noen erfaringer andre som jobber innen kraftproduksjon kan dra nytte av? Send inn ditt forslag med et sammendrag til oss, innen 17. september 2019

Vi arbeider for å ha flere kvinnelige foredragsholdere på PTK og oppfordrer til at du bidrar med dette ved innsendelse av ditt forslag. Vi ønsker å få fram mangfoldet som finnes i fornybarnæringen.

På PTK 2020 ønsker vi oss innlegg rettet mot følgende fagområder:

 • Bygg
 • Dam, vannvei og hydrologi
 • Digitalisering
 • Drift og vedlikehold
 • Elektro
 • Fleksible kraftverk
 • Flom
 • FoU
 • Havari
 • Internasjonalt
 • Klima, natur og samfunnsvirkninger
 • Marked og kraftpris
 • Mekanisk
 • Nye forretningsmuligheter
 • Produksjonsplanlegging
 • Prosjekter
 • Synergier
 • Vassdrag og miljø
 • Vind og andre nye energikilder

Les mer her

Det er viktig at foredraget ikke er en bedriftspresentasjon, men omhandler et tema som kan være av faglig interesse for deltakerne på konferansen.

Litt praktisk informasjon:
 • Reise, opphold og deltakeravgift dekkes for 1 foredragsholder.
 • Leverandører/konsulenter oppfordres til holde foredrag sammen med et kraftselskap. I det tilfellet dekkes utgifter til begge foredragsholdere.
 • Forslag til foredrag vil bli vurdert av en programkomite og tilbakemelding til innsender forventes medio november.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: