Energi Norge

Innhold

Bransjeprosjekt bærer frukter

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Ousdal demning

NVE mener DHSP-metoden som er utviklet gjennom et Energi Norge-prosjekt vil kunne brukes i de vanskeligste klassifiseringssakene. Metoden gir gode innspill til en fremtidig revisjon av retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger. Foto: BKK

Delprosjektet innen klassifisering har utviklet en ny metode for detaljert konsekvensvurdering ved dambrudd, og har levert metoderapport og sluttrapport. Nå har NVE kommet med tilbakemelding på metoden.

Arbeid med klassifisering av dammer kan være komplisert, og i mange tilfeller svært skjønnsmessigSamtidig som sikkerheten ved anlegg må ivaretas, vil det kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser for dameier dersom en dam får høyere klasse enn nødvendig.  

Det er viktig at klassifiseringen av dammer ikke fremstår som urimelig og ulogisk. Derfor trenger man så godt grunnlag som mulig i disse vurderingene for å få et sikkerhetsmessig og samfunnsøkonomisk riktig resultat.  

Energi Norge-prosjektet Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv (DSHP) har jobbet med å utvide verktøykassen man har tilgjengelig til disse klassifiseringen av dammerMulticonsult har bistått ved å utvikle DSHP-metoden.   

Klarsignal fra NVE 

NVE mener DHSP-metoden vil kunne brukes i de vanskeligste klassifiseringssakene, og at den gir gode innspill til en fremtidig revisjon av retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger. 

– Metoden tar i bruk flere elementer, da den også inkluderer dybde og vannhastighet i kategoriseringen. Vi har involvert NVE, NTNU, konsulenter og dameierne i prosessen, og har gjort justeringer basert på tilbakemeldingene vi fikk. Det er veldig gledelig at NVE nå er så positive i sin beskrivelse av metoden, sier Øyvind Pedersen i Multiconsult.  

Sammen med Christian Almestad og Geir Helge Kiplesund har Pedersen utviklet metoden. Han legger til at Multiconsult har brukt metoden i arbeidet med flere dammer allerede, og at forslag til klassifisering basert på metoden er innsendt til NVE. 

Anne Marit Ruud fra Statkraft har vært prosjektleder i Klassifiseringsprosjektet på vegne av Energi Norge. Ruud mener at metoden vil sørge for rett klassifisering av anleggene slik at man sikrer at de riktige tiltakene iverksettes. 

De to rapportene og NVEs tilbakemelding ligger tilgjengelig på Energi Norge sine nettsider. 

DSHP-prosjektet fikk nylig omtale i Energiteknikk. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: