Innhold

Diskuterte vannkraftskatt med statsministeren

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Representanter fra EL og IT, BKK og Energi Norge hos SMK

Representanter for vannkraftnæringen, NHO og LO var fredag i møte med statsminister Erna Solberg for å diskutere vannkraftskatt.

En bred allianse ønsker endringer i grunnrenteskatten i høstens statsbudsjett. Fredag var Energi Norge, BKK, NHO, LO og EL og IT Forbundet i møte med statsminister Erna Solberg.

21 organisasjoner har bedt regjeringen øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at det blir lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Det er politisk flertall på Stortinget for å endre skattesystemet, og nå diskuteres det hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Fredag var representanter for vannkraftnæringen, NHO og LO i møte med statsminister Erna Solberg. Også Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet deltok i møtet.

– Statsministeren viste stor interesse for temaet og stilte gode spørsmål. Vi oppfatter at regjeringen ønsker å komme både næringen og Stortinget i møte, slik at Norge kan hente mer fornybar energi ut av vannkraften, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Med seg i møtet hadde han konsernsjef Jannicke Hilland fra kraftprodusenten BKK.

Jannicke Hilland, Knut Kroepelien, Jan Olav Andersen

Knut Kroepelien fra Energi Norge, Jannicke Hilland fra BKK og Jan Olav Andersen fra EL og IT Forbundet deltok på møtet ved Statsministerens kontor.

Skatten hindrer investeringer 

Problemet med dagens skattesystem er at det ikke gis fradrag for finanskostnader i grunnlaget for grunnrenteskatten, bare et svært lavt skjermingsfradrag. Det fører til at nye investeringer i kraftverk ofte ikke lønner seg for eierne, selv om investeringene ville vært lønnsomme for samfunnet. 

 Vi ber bare om at Stortinget gjeninnfører det samme prinsippet som gjaldt da grunnrenteskatten ble innført i 1997: Denne skatten skal betales av ekstraordinær avkastning, mens normal avkastning betaler normal skatt. Det var Finansdepartementet enig i den gangen, forteller Kroepelien. 

Jøssang kraftverk i Rogaland er et godt eksempel på problemet med dagens skatteregime. Kraftverket har gått med underskudd i flere år, men må likevel betale millioner i skatt. 

Vil bidra til økt verdiskaping 

Både NHO og LO var i møtet tydelige på behovet for å rette opp feil i grunnrenteskatten slik at vi får utløst nødvendige investeringer som gir arbeidsplasser og grønn vekst. 

– Denne saken har vi jobbet med i flere år og det er fordi vi er overbevist om at dette er samfunnsmessig smart å gjøre. Utløser vi disse investeringer, vil det samlet sett bidra til økte inntekter for det offentlige, både gjennom skatt og eierinntekter, da de aller fleste av disse anleggene er offentlig eid, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: