Innhold

Energifleksibel oppvarming sparer nettinvesteringer

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Kvinne som snakker for forsamling. foto

Monica Havskjold, avdelingsleder for energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen, presenterte rapporten på frokostmøtet i Oslo denne uken. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Vannbåren varme i bygg vil frigjøre kapasitet i nettet og er langt billigere enn hva man tidligere har lagt til grunn. Det viser ny rapport fra Erichsen & Horgen.

Energifleksible oppvarmingsløsninger i bygg, altså luft- eller vannbåren varme, blir ofte omtalt som fordyrende. Dette tilbakevises i den ferske rapporten, som er laget av Erichsen & Horgen på oppdrag fra Energi Norge og Norsk Fjernvarme. Rapporten ble lansert på et frokostmøte i Oslo denne uken.

– Vannbårne løsninger trekker ikke opp boligprisen, men gir tvert imot merverdi når samfunnsnytten og reelle energibrukstall legges til grunn. Det er bra når vi skal elektrifisere stadig nye sektorer og har behov for å jevne ut strømbruken for å unngå nye store investeringer i strømnettet, sier næringspolitisk rådgiver Jon Erling Fonneløp i Energi Norge.

Godt samspill

Rapporten viser at merkostnadene ved vannbåren varme for en leilighet i Oslo bare er 1-2 promille av salgssummen. For en leilighet på 60 kvadratmeter vil dette si 1000-10 000 kroner.

Til sammenligning viser tall fra NVE at verdien av én kilowatt frigitt nettkapasitet er om lag 4500 kroner, eller om lag 8000 kroner for effektuttaket i en liten leilighet. Samfunnsnytten av energifleksibel oppvarming er altså den samme som ekstrakostnaden ved installasjon. I tillegg kommer merverdi for forbrukeren ved å ikke være direkte koblet mot strømpris og effekttariffer.

– Et godt samspill mellom kraft og andre energibærere er en forutsetning for et fornybart og fullelektrisk Norge. Byggsektoren representerer en mulighet for å avlaste kraftnettet slik at vi frigir strøm til elektriske biler, busser, ferjer og industri. Strøm er høyverdig energi og bør benyttes der den gir mest verdi, sier Fonneløp.

Forslag endte i skuffen

I 2018 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring et forslag om skjerpede krav til energifleksible oppvarmingsløsninger i store bygg. Forslaget fikk bred oppslutning, men endte likevel i en skuff.

– Det er uforståelig for oss at ikke regjeringen har gjennomført sitt eget forslag. De har argumentert med høye kostnader, men dette bør nå være tilbakevist, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Han håper den nye kommunal- og moderniseringsministeren Nikolai Astrup (H) tar tak i saken.

– Astrup kjenner godt hvilke utforinger strømforsyningen står overfor. Forsterkede krav om energifleksibel oppvarming er et svar på dem, avslutter Tomren-Berg.

Video fra lanseringsmøtet er tilgjengelig på Facebook.

  1. Vannbåren varme - Forventet virkelig energibruk, energifleksibilitet og kostnader

    Rapporten er laget av Erichsen & Horgen på oppdrag fra Energi Norge og Norsk Fjernvarme (11.02.2020)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: