Enorme eksportmuligheter innen elektrifisering

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

En energimontør jobber oppe i en kraftmast på et jorde. FotoLinje bygging 21 foto FRinge Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett. Fotograf: Fredrik Ringe

Norske bedrifter kan skape ny grønn eksport for titalls milliarder kroner, viser en rapport utarbeidet av NHO og 15 ulike partnere i næringslivet. Foto: Fredrik Ringe

I prosjektet “Grønne elektriske verdikjeder” har NHO og 15 ulike partnere i næringslivet sett på hvordan vi kan øke tempoet for eksportorientert verdiskapning innenfor elektrifisering. Satses det på seks områder kan omsetningspotensialet tilsvare minst 32 milliarder euro årlig innen 2030.

Norge er blant de landene i OECD som raskest taper andeler i internasjonale eksportmarkeder. I takt med at eksporten for olje og gass er ventet å synke, haster det med å utvikle ny eksportrettet industri. 

I «Grønne elektriske verdikjeder» har NHO samlet nøkkelaktører for å identifisere verdikjeder og forretningsområder hvor det er sannsynlig at norsk næringsliv kan lykkes i stor skala. 

– Til tross for at vi ligger foran i å ta i bruk elektrifisering i form av elektriske biler og ferger, har vi ikke klart å skape arbeidsplasser og verdikjeder i Norge. Det er dette prosjektet handler om, sier konserndirektør i Hydro og president i NHO, Arvid Moss. 

Stort potensial for utvikling av ny fornybar energi 

Rapporten har identifisert seks hovedområder hvor norske aktører har et særlig stort fortrinn:  

  • Globale fornybaraktører – innenfor alle fornybarteknologier  
  • Leverandørkjeden for havvind  
  • Verdikjeden for batterier  
  • Hydrogen  
  • Maritim sektor  
  • Optimalisering av kraftsystemer og smart lading på vei 

I rapporten påpekes det at mange av disse feltene kan ha viktige synergier. I lys av utviklingen mot et distribuert og digitalt energisystem er spesielt optimalisering av kraftsystemet og markedsforståelse en avgjørende kapasitet for å kunne realisere betydelig verdi innenfor flere av de andre forretningsområdene. 

I prosjektet har man estimert at omsetningspotensialet kan være på minst 32 milliarder euro i 2030 og minst 76 milliarder euro i 2050. Dette forutsetter at norske aktører satser på disse seks hovedområdene og at norske myndigheter aktivt legger til rette for disse satsingene, slik at aktørene kan ta markedsandeler i voksende markeder. 

 Nå må vi satse strategisk på elektrifisering av alle deler av energisystemet. Kraftsystemtjenester er sentrale om vi skal ha norsk konkurransefortrinn innen grønne, elektriske verdikjeder, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Av Energi Norges medlemmer har BKK, Agder Energi, Hafslund E-CO og Statkraft bidratt til arbeidet med "Grønne, elektriske verdikjeder".

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: