Energi Norge

Innhold

EU Sustainable Energy Week 2020

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

#120

I år vil EU Sustainable Energy Week for første gang foregå digitalt, og i den anledning bidrar Energi Norge ved å organisere møteserien EUSEWElectric. Toini Løvseth i Energi Norge vil delta i en samtale om bærekraft i næringslivet.

22.-26. juni 2020 arrangeres EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i regi av Europakommisjonen i Brussel. Energi Norge bidrar til det offisielle programmet med daglige oppsummeringer av en rekke temaer i lys av elektrifisering.

EU Sustainable Energy Week (EUSEW) er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006. Hovedmålet bak EUSEW er å promotere gode løsninger innen energisparing, fornybar energi og forsyningssikkerhet.  I løpet av uken skal det diskuteres fornybar- og effektiv energibruk i Europa, denne gangen med temaet “Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth”. 

Søkelyset vil rettes mot utviklingen av bærekraftig energi, aktuelle diskusjoner innen energipolitikk, beste praksis og ideer for videre utvikling mot nullutslippssamfunnet. I årets program vil det i større grad blir rettet oppmerksomhet mot elektrifisering fra forbrukssiden, ikke kun produksjonssiden. 

Grunnet den pågående situasjonen vil EUSEW for første gang finne sted på digitale flater, som webinarer. Ikke minst skal Energi Norge for første gang bidra til å organisere det offisielle programmet, med møteserien EUSEWElectric. I løpet av møteserien vil en rekke temaer sees i sammenheng med EUs grønne omstilling. 

Tirsdag 23. juni 17.30 - 18.00: Klimanøytralitet 

På første møte står klimanøytralitet på dagsorden. Samtalen vil ta for seg klimanøytralitet, avkarbonisering og sektorintegrasjon. 

Følgende vil delta i samtalen: 

 • Marion Labatut fra Électricité de France 
 • Laura Cozzi fra International Energy Agency 
 • Julie Beaufils fra EuropeOn
 • Ana Maria Sanchez Infante fra Europakommisjonen

Meld deg på webinaret her. 

Onsdag 24. juni 15.30 - 16.00: Bærekraftig næringsliv 

Andre møte handler om bærekraft i næringslivet. Samtalen vil dreie seg om bærekraftige investeringer, taksonomi og nye forretningsmodeller. Energiomstillingen i Europa tas opp, og det vil stilles spørsmål ved hvilke økonomiske mekanismer som fremdeles er nødvendige. 

Følgende vil delta i samtalen: 

 • Toini Løvseth fra Energi Norge 
 • Tatiana Bosteels fra European Investment Bank 
 • Aurélie Beauvais fra SolarPower Europe 
 • Jessica Stromback fra Joule Assets 

Meld deg på webinaret her. 

Torsdag 25. juni 15.30 - 16.00: Digitalisering 

tredje møte blir digitalisering tatt opp. Digitalisering muliggjøres ved elektrifisering, og spiller en nøkkelrolle for den grønne omstillingen i Europa.  

Følgende vil delta i samtalen: 

 • Natalie Samovich fra AIOTI 
 • Emi Bertoli fra International Energy Agency
 • Zolaikha Strong fra Copper Alliance
 • Sandra Trittin fra Tiko

Meld deg på webinaret her. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: