Energi Norge

Innhold

Fastlands-Norges mest produktive næring

Illustrasjoner Fornybarometer FORSIDE.

Tirsdag 26. mai lanserer Energi Norge Fornybarometeret, en analyse av fornybarnæringens betydning for samfunnet og status for elektrifiseringen av Norge. Illustrasjon: Hanne Berkaak / Energi Norge

Mer enn noen gang trenger Norge lønnsomme næringer, som bidrar med ny verdiskaping, nye arbeidsplasser og nye eksportmuligheter. Fornybarnæringen leverer på alt.

Sammen med BOLDT og Vista Analyse har Energi Norge laget rapporten Fornybarometeret, som er en analyse av fornybarnæringens betydning for det norske samfunnet. Rapporten viser blant annet at fornybarnæringen er Norges nest mest produktive næring, målt i omsetning per sysselsatt. 

– Vekst i høyproduktive næringer er avgjørende for at vi skal greie å opprettholde levestandarden vår, etter hvert som oljeinntektene blir lavere. Fornybarometeret er et sikkert bevis på at det er viktig å satse på fornybarnæringen fremover, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.   

Behov for lønnsomme næringer

Fornybarometeret vil bli lansert på et digitalt arrangement tirsdag 26. mai, hvor blant andre olje- og energiminister Tina Bru (H) og nestleder i energi- og miljøkomiteen Espen Barth Eide (Ap) møtes til live panelsamtale om fornybarnæringens betydning for Norge i dag og i fremtiden.     

For mer enn noen gang trenger Norge lønnsomme næringer, som bidrar med ny verdiskaping, nye arbeidsplasser og nye eksportmuligheter. Og som samtidig bidrar til å kutte klimagassutslipp.  

– Fornybarnæringen leverer på alt. I over hundre år har denne næringen spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det moderne Norge. Nå står vi ved terskelen til en periode hvor fornybarnæringen kommer til å spille en enda viktigere rolle, sier Kroepelien. 

Status for elektrifiseringen 

I Fornybarometeret presenteres også status for hvor langt vi har kommet med elektrifiseringen av Norge og hvordan fornybarnæringen kan bidra til den nødvendige omleggingen til nye teknologier og klimavennlige løsninger i andre næringer.   

– Fremover kommer vi til å måle farten på elektrifiseringen av Norge. Vår visjon er at Norge skal bli et fornybart og fullelektrisk samfunn, derfor må vi gjøre vår del av jobben for å legge til rette for det, avslutter Kroepelien. 

Lanseringen 26. mai er åpen for alle og vil bli sendt direkte her fra kl. 09.30-10.30.