Innhold

Frykter at elektrifiseringsgevinst uteblir

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Fornybar produksjon

I et brev til Statnett melder Energi Norge, Norsk Energi, Disktriktsenergi og Norsk Fjernvarme at de frykter Norge kan gå glipp av en elektrifiseringsgevinst dersom ordningen med redusert nettleie avvikles. Norske klimagassutslipp kan øke og nettleien blir dyrere for alle forbrukere. Foto: Leif Hauge

Dersom Statnett avvikler ordningen med redusert nettleie til fleksible kunder, er det fare for at Norge kan gå glipp av elektrifiseringsgevinsten. Både klimaet og samfunnsøkonomien taper på det, skriver Energi Norge sammen med Norsk Industri, Distriktsenergi og Norsk Fjernvarme i et brev til Statnett.

Brevskriverne ber om at Statnett utsetter avviklingen til markedsbaserte løsninger for fleksibilitet er på plass slik at en ikke mister trykket på elektrifiseringen av Norge. Det dreier seg for eksempel om maritim transport, oppvarmingsanlegg (elkjeler) og anlegg til skogsindustrien som typisk har fossilt brennstoff som alternativ energi. Dersom nettselskap ikke kan tilby redusert nettleie for denne fleksibiliteten vil kundene innen disse sektorene kunne velge bort elektrisk til fordel for fossilt.  

På kort sikt kan Statnett muligens oppnå besparelser ved å avvikle ordningen. Når det blir redusert bruk av f.eks. elkjeler vil imidlertid også brukstiden av nettet gå ned, utnyttelsen av infrastrukturen blir lavere, og det blir dermed færre kunder å fordele kostnadene i nettet på. Det vil bety redusert inntekt til transmisjonsnettet med tilsvarende økning i tariffen for øvrige kunder. Statnett har ikke vurdert ringvirkningene for tariffene ved avvikling av denne ordningen i tilstrekkelig grad.  

Bransjen bidrar til å utvikle markedsløsninger  

Markedsløsninger for lokal fleksibilitet er i dag ikke tilstrekkelig utviklet til at det utgjør et godt alternativ for de fleksible kundene. Energi Norge, Norsk Industri, Distriktsenergi og Norsk Fjernvarme ønsker å bidra til å utvikle og prøve ut løsninger slik at dette kan virkeliggjøres så både tilbydere og nettselskap kan gjøre bruk av effektive markedsløsninger for fleksibilitet.  

Vi mener det er prematurt å avvikle ordningen med særskilt tariff for fleksibelt forbruk allerede i 2021 og ber om at det utsettes til alternative markedsbaserte løsninger er på plass. Vi vil understreke at det ene ikke trenger å utelukke det andre og vil gjerne bidra til å finne effektive løsninger som fungerer.  

Flere nettselskaper tester i dag fleksibilitet hos ulike kundegrupper. Resultater fra slike piloter vil være viktig når fleksibilitetsmarked(er) etableres, noe vi forventer vil være tilgjengelig i løpet av de neste par årene. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: