Innhold

Hydrogenstrategi uten tydelig retning

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Illustrasjon av ferger, båter og havn

Hydrogen er en energibærer som kan bidra til utslippskutt, verdiskaping og innovasjon i næringslivet. Fornybarnæringen har flere spennende prosjekter under utvikling, og Energi Norge etterlyser tydeligere ambisjoner fra regjeringens hydrogensatsing. Foto: Enova/PILOT-E

Energi Norge er positiv til at regjeringen endelig kommer med en hydrogenstrategi, men savner en tydelig retning. Strategien fremstår som tannløs, sier Jon Erling Fonneløp i Energi Norge.

Onsdag la olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) frem regjeringens hydrogenstrategi. Strategien skal legge grunnlag for regjeringens videre arbeid med hydrogen.  

 Vi er glade for at regjeringen har lagt fram sin lenge annonserte hydrogenstrategi, men vi savner tydelige mål og ambisjoner. Strategien gir et godt overblikk over status og muligheter for hydrogenteknologi, men den staker dessverre ikke ut kursen for hydrogensatsingen slik vi hadde håpet, sier næringspolitisk rådgiver Jon Erling Fonneløp i Energi Norge. 

Regjeringen har tidligere varslet en offensiv satsing på hydrogen, senest ved lanseringen av omstillingspakken forrige uke.  

Trenger tydeligere mål  

Hydrogen gir mulighet til elektrifisering og utslippskutt der vi ikke kan bruke strømmen direkte, for eksempel i tungtransport på landeveien og til sjøs. I industrien kan hydrogen erstatte kull i flere kjemiske prosesser. Norge har god tilgang på fornybar energi, som er en forutsetning for utslippsfri hydrogenproduksjon. Kombinert med industriell erfaring har Norge et internasjonalt fortrinn i hydrogenkappløpet, og Fonneløp understreker at næringen allerede har inntatt en offensiv posisjon. 

 Flere av våre medlemsbedrifter har spennende hydrogenprosjekter under utvikling, og næringen er klar til å bidra. Men vi trenger tydeligere mål fra regjeringen om vi skal få fart på satsingen, sier Fonneløp. 

Store forventninger 

Hydrogen basert på fornybar energi spiller en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Potensialet for utslippskutt ved innfasing av grønt hydrogen fremheves som et viktig virkemiddel i rapporten Klimakur 2030. Videre bevilget regjeringen midler til hydrogenprosjekter i tiltakspakkene for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. 

 Vi hadde ventet oss en konkretisering i hydrogenstrategien som nå ble lagt fram. Det fikk vi dessverre ikke. Strategien peker bare på eksisterende virkemidler, og fremstår derfor som tannløs, avslutter Fonneløp.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: