Innhold

Ikke behov for lokale karanteneregler

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

Røldal-Suldal kraftverk

Ett av problemene med lokale karanteneregler er at de hindrer arbeidere tilgang til anlegget de skal jobbe på. Foto: Norsk Hydro ASA

Lokale karantene- og innreiseregler har skapt problemer for mange bedrifter. Nå har regjeringen lagt frem en ny veileder for å unngå at bedriftene rammes av lokale smitteverntiltak.

Søndag 29. mars la regjeringen frem en veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal dermed sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme de lokale bedriftene.

– Det er tøffe dager for norsk næringsliv. Mange er bekymret for at karantene- og smittevernregler praktiseres ulikt mellom kommuner. I denne situasjonen er det viktig å skape mest mulig forutsigbare rammer for næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

I en NHO-undersøkelse fra 20. mars svarte flere av Energi Norges medlemsbedrifter at de har byggeprosjekter som nå forsinkes av smitteverntiltak. Lokale karanteneregler som hindrer arbeidere tilgang til anlegget og utenlandsk arbeidskraft som er forhindret fra å komme til Norge er de viktigste årsakene.

– Det er uheldig at lokale smitteverntiltak fører til at verdiskapende arbeid stopper opp, når vi allerede har gode nasjonale regler. Det er derfor bra at regjeringen vil sikre at så mye som mulig av næringslivet holdes i gang for å bevare arbeidsplasser og fremdrift i viktige prosjekter, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar energi i Energi Norge.

Les veilederen her.

Her finner du relevant informasjon, råd til arbeidsgivere og nyheter knyttet til koronaviruset.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: