Innhold

Lyse og Hydro lager felles vannkraftselskap

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Lyse

Med den nye fusjonsavtalen mellom Lyse og Hydro vil Hydro overta operatøransvaret for blant annet Lysebotn 2, som her er avbildet. Foto: Kristofer Ryde

Lyse og Hydro slår sammen deler av vannkraftproduksjonen sin og etablerer et nytt selskap. Det nye selskapet skal hete Lyse Kraft DA og blir en av landets største vannkraftaktører.

Onsdag morgen kunngjorde Lyse og Hydro at de går sammen for å danne et nytt vannkraftselskap. Det nye selskapet vil eies med 74,4 prosent av Lyse og 25,6 prosent av Hydro.

Kraftverk på Sør-Vestlandet blir fusjonert, og det nye selskapet vil ha en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh. Avtalen omfatter Hydros ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) samt Lyse sine heleide og deleide kraftverk, bortsett fra Jørpeland Kraft. Dette inkluderer elleve kraftverk i Lyse sin portefølje, blant annet Lysebotn 2, Tjodan og Flørli. Lyses andeler i deleide Sira-Kvina og Ulla-Førre er også en del av avtalen.

Blant landets største

– Dette gjør Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier Lyses konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Energi Norge gratulerer Lyse og Hydro med fusjonen. Administererende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge mener det nye selskapet vil samle betydelig med kapasitet og kompetanse.

– Vi synes det er bra at eierne kommer frem til gode, kommersielle avtaler som sikrer at både verdier, kompetanse og arbeidsplasser kan utvikles videre. Dette bidrar til forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, både i fornybarnæringen og i kraftintensiv industri, sier Kroepelien.

Ny aktør med muskler

Hydro overtar operatøransvaret for Lyses heleide kraftverk. Overføringen av operatørskapet innebærer at 34 ansatte får Hydro Energi som ny arbeidsgiver. De blir dermed del av en større organisasjon og vil få flere kraftverk å drifte.

- Ved å samle all drift i en større organisasjon vil vi kunne dra nytte av stordriftsfordeler, økt profesjonalisering og nye utviklingsmuligheter, for både kraftverkene og de ansatte som får ny arbeidsgiver, sier Nygaard.

Kroepelien påpeker at dette er en fremtidsrettet løsning.

– Med denne fusjonen får vi samlet betydelig kapasitet og kompetanse i et nytt vannkraftselskap. Vannkraften spiller en sentral rolle både for å kutte klimautslipp og skape nye industriarbeidsplasser i Norge. Behovet for fornybar energi vil øke i tiårene som kommer. Nå får vi en ny aktør med muskler til å gjennomføre viktige investeringer og som vil videreutvikle næringen både teknologisk og kommersielt, sier Kroepelien.

Avtalen forventes gjennomført i fjerde kvartal 2020, etter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: