Nedgang i elektrifiseringsprosjekter

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

Tradisjonell fossil fiskeskøyte. foto

Det er uheldig for klimainnsatsen og for fremtidig verdiskaping hvis elektrifiseringen av Norge stopper opp. Foto: Energi Norge

En undersøkelse viser at 25 prosent av kraftselskapene opplever nedgang i elektrifiseringsprosjekter. Energi Norge er bekymret for utviklingen og ber om grønne tiltakspakker.

Undersøkelsen er gjennomført av NHO og ble nylig sendt ut til Energi Norges medlemsbedrifter. På spørsmålet om hvordan koronasituasjonen påvirker investeringer i elektrifiseringsprosjekter svarer 25 prosent av selskapene at de opplever lavere aktivitet. 18 prosent av selskapene svarer at de opplever nedgang i investeringer i fornybar produksjon og kraftnett.

– Koronakrisen har rammet norsk sysselsetting og økonomi hardt. Nå er vi bekymret for at Norges viktigste klimatiltak, elektrifisering, stopper opp på grunn av nedgangen i økonomien. Det er uheldig både for klimainnsatsen og for fremtidig verdiskaping, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

I de større selskapene svarer hele 36 prosent at de opplever lavere aktivitet både i elektrifiseringsprosjekter og investeringer i kraftproduksjon og nett.  

Energi Norge har nylig gitt innspill til regjeringen om at kommende tiltakspakker som skal gjenreise den norske økonomien må bidra til å styrke vår grønne konkurransekraft. 

– Første fase av regjeringens tiltakspakker har naturlig nok handlet om å hjelpe de mange som har mistet jobbene sine, og om å støtte norsk næringsliv slik at vi har jobber å komme tilbake til på den andre siden av krisen. Neste runde med tiltakspakker bør også handle om omstilling til et mer klima- og miljøvennlig samfunn, avslutter Kroepelien. 

Energi Norge foreslår blant annet: 
  • Raskere utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren 
  • Raskere utbygging av lading og landstrøm i havner 
  • Satsing på produksjon og distribusjon av grønn hydrogen 
  • Bedre rammebetingelser for etablering av datasentre og batterifabrikker 
  • Raskere elektrifisering av sokkelen med kraft fra land 
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: