Innhold

Ni av ti ønsker satsing på fornybar energi

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto: Mann står og ser ut over Tyssedal fra et fjell og ned mot et vann.

Nordmenn flest tar klimaspørsmålene på alvor og har et bevisst forhold til at strømmen de bruker skal være fornybar. Vannkraft er den største kilden til fornybar energi i Norge. Foto: Rob Bye / Unsplash

Klimabarometeret 2020 viser at hele 87 prosent mener vi bør prioritere å bygge selskaper og industri som bidrar til verdiskaping og sysselsetting innen fornybar energi.

Klimaendringene ligger fortsatt på topp over hva som oppfattes å være vår tids største utfordring. Det viser analyseselskapet Kantars klimabarometer, som ble presentert på et digitalt møte i dag. 39 prosent setter klimaendringene på topp, men 37 prosent mener oppgavene i helsevesenet og arbeidsledighet er våre største utfordringer.

Behovet for fornybar energi scorer høyt på flere spørsmål i den omfattende undersøkelsen. Hele 87 prosent er enige i at vi bør prioritere å bygge selskaper og industri som bidrar til verdiskapning og sysselsetting innen fornybar energi.

Arbeidsplasser og verdiskaping

Av 12 klimatiltak innbyggerne mener regjeringen bør prioritere, ligger satsingen på kollektivtransport helt på topp, mens tilrettelegging for utbygging av mer fornybar kraftproduksjon ligger på en solid andreplass.

– Elektrifiseringen betyr svært mye for det grønne skiftet. Men det er også svært viktig for verdiskaping og sysselsetting. Det har norske arbeidstagere forstått, og de stiller seg bak det. For oss i bransjen er dette gledelig, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

68 prosent av de 2000 personene som har gitt sine svar til Kantar i Klimabarometeret er opptatt av at strømmen de bruker i hjemmet kommer fra miljøvennlig kraftproduksjon.

Elektrifiseringen av norsk industri og norsk arbeidsplasser er også svært viktig for norske arbeidstagere. Hele 70 prosent oppgir i Klimabarometeret at de foretrekker å jobbe for en arbeidsgiver som får all strøm fra fornybar kraftproduksjon.

– Dette viser at folk flest tar klimaspørsmålene på alvor og har et bevisst forhold til at strømmen de bruker skal være fornybar, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Norge er et foregangsland

Det kommer også frem at det er aldersgruppen over 60 år som i størst grad mener det bør legges til rette for utbygging av mer fornybar kraftproduksjon i Norge. Undersøkelsen viser også at vannkraften i Norge står særlig sterkt i den eldre delen av befolkningen. I Klimabarometeret legges det til grunn at de eldste selv har opplevd hvilken betydning vannkraften har hatt for industriutvikling og velstandsøkning i landet.

– Vi opplever at yngre generasjoner også er opptatt av fornybar energi og mer elektrifisering. Undersøkelsen viser at vi bør gjøre enda mer for å fortelle yngre forbrukere hva den fornybare energien betyr for å redusere klimautslippene, sier Kroepelien.

Elektrifiseringen av norsk sokkel og norsk industri bidrar til at Norge kan klare å oppnå klimamålene i Parisavtalen. Det kan være blant årsakene til at stadig flere nordmenn opplever Norge som et foregangsland internasjonalt i klimaspørsmål. 57 prosent svarer at Norge er et foregangsland internasjonalt i klimaspørsmål, mot bare 40 prosent for ti år siden.

– Mange opplever at norske energiprodusenter bidrar sterkt til at flere bruker fornybar energi. Det setter et kvalitetsstempel på hele næringen, sier Knut Kroepelien i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: