Innhold

Ønsker bedre lokale vindkraftordninger

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

vindmøller i flatt terreng. Foto

Energi Norge mener det er spesielt viktig at vindkraft primært får legge igjen verdier lokalt. Foto: Anders Henriksen

I et innspillsmøte med OED advarer Energi Norge mot fortsatt konsesjonsstopp for vindkraft, samtidig er næringen klar for å få på plass en skattemodell som gir en større andel til kommunene. Dette kan løses gjennom konsesjonsbetingelsene.

Denne uken inviterte Olje- og energidepartementet (OED) og Tina Bru til innspillsmøte om konsesjonsbehandling av vindkraft, som en del av departementets arbeid med stortingsmeldingen om vindkraft på land. Møtet ble gjennomført på video og kan ses i sin helhet her.

Energi Norge ga i møtet sine innspill til den videre prosessen for realisering av vindkraftprosjekter, som kjent er en krevende situasjon både lokalt og nasjonalt.

– Vindkraft kan bygges uten subsidier, og kan gi et vesentlig bidrag til elektrifisering og industriell vekst. Vi vet at situasjonen er utfordrende, men med fortsatt konsesjonsstopp kan det bli en knapphet i vindkraftprosjekter. Det kan bli utfordrende utover 2020-tallet, sa næringspolitisk rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Skatt og eierskap

Skattelegging og eierskap knyttet til vindkraftprosjekter har vært et aktuelt område, som også NVE har påpekt for OED. Energi Norge støtter NVEs vurderingen av at dette er temaer som bør være med i utformingen av fremtidige rammeverk for vindkraft.

– Spesielt viktig er det at vindkraft primært får legge igjen verdier lokalt, hvor fremtidige anlegg skal etableres og være en viktig del av næringsvirksomheten i kommunene de neste 25 årene, sa Furnes.

Energi Norge og Norwea har i fellesskap jobbet med et prosjekt om utvikling av en skatte- og avgiftsmodell for vindkraft. Når rapporten fra prosjektet er klar, vil dette være et godt grunnlag for videre diskusjoner og arbeid.

– Vi vil i nær fremtid dele denne rapporten, men for å nevne noe ser vi at en økt andel av verdiskapingen fra vindkraft bør tilfalle kommunene. Vi vil også legge vekt på at en skatte- og avgiftsmodell må være enkel å kommunisere til alle interessenter, sa Furnes.

Hun påpekte at en slik modellen må gjelde fremtidige prosjekter uten tilbakevirkende kraft, og at en slik ordning skal kunne gjennomføres gjennom konsesjonsbetingelsene.

Bedre konsesjonsprosesser

Forbedringer av konsesjonsprosessen er en viktig del av den kommende stortingsmeldingen fra OED. Energi Norge mener myndigheter og lovverk grunnleggende sett er godt egnet til å sikre gode konsesjonsprosesser, men at det fortsatt er rom for forbedringer.

– Mye kan gjøres ved å stamme opp og tydeliggjøre nåværende konsesjonspraksis, sa Furnes.

Noen av tingene Energi Norge ser mulighet for her er tydelighet rundt tidsfrister, sikre større samsvar mellom søknad og ferdig vindkraftanlegg, bevare sentral konsesjonsmyndighet og unngå ny lokaliseringsdebatt. Energi Norge mener også at det er rom for en strammere og mer åpen prosess for klagebehandling i OED.

Olje- og energiminister Tina Bru var i møtet opptatt av å formidle at konsesjonsprosessen må involvere bredere enn i dag, og at dette er avgjørende for å dempe konflikten rundt vindkraft. Hun påpekte at departementet fortsatt vil bruke tid på å innhente innspill og samle fakta før stortingsmeldingen skal legges frem før sommeren.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: