Innhold

Statsministeren på kraftverkbesøk

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

#120

Kraftverket som statsminister Erna Solberg (H) besøkte bygges inne i fjellet og er nesten usynlig fra utsiden. Det tas omfattende hensyn til miljøet, blant annet til fisken i vassdraget. Foto: Hallstein Dvergsdal

Statsminister Erna Solberg besøkte Jølstra kraftverk i Jølster på tirsdag denne uken. — Vannkraft er grønn og fornybar energi som vi vil ha mer av, sa statsministeren.

Jølstra kraftverk er under bygging i øvre del av Jølstra. Sunnfjord Energi fikk konsesjon i 2017, og etablerte utbyggingsselskapet Jølstra kraft DA sammen med SFE Produksjon. Som en del av fusjonen med Sunnfjord Energi ble eierskapet i kraftverket overført til BKK.

Anleggsarbeidet ved Jølstra kraftverk startet i 2018, og kraftverket skal etter planen settes i drift i 2021. Det vil produsere om lag 250 GWh strøm, tilsvarende forbruket til rundt 12 000 husholdninger. Kraftverket er en av de største vannkraftanleggene som for tiden er under bygging i Norge.

– Vannkraft er grønn og fornybar energi som vi vil ha mer av, sa Solberg under besøket.

Omfattende miljøhensyn ved prosjektet

Det moderne kraftverket bygges inne i fjellet og er nesten usynlig fra utsiden. Det tas omfattende miljøhensyn, blant annet til storauren sine gyteplasser i øvre del av elven.

 Det var kjekt å se dette, og det er imponerende arbeid som ligger bak et slikt kraftverk. Vi tar gjerne lysbryteren som en selvfølge uten å tenke på hva som ligger bak. Jeg tenker også at det er kjekt å se at byggingen av kraftverket har tatt hensyn til naturen og jeg tenker det er bra at det blir bygget ut mer vannkraft i Norge. Vannkraften er fornybar, grønn og utslippsfri, sa Solberg til Firda Tidend.

Tror på mer vannkraft med nye vilkår

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å innføre en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter, hvor investeringskostnaden kommer til fradrag umiddelbart. For eksisterende vannkraftverk videreføres dagens skatteregime. Energi Norge mener forslaget er en god start, men løser bare halve problemet.

 Med de nye rammevilkårene som blir gjeldende neste år når det gjelder skatt, så vil vi se på de konsesjonene vi har og prøve å finne lønnsomhet i de. Det gjelder både BKK og SFE, sa administrerende direktør Jannicke Hilland i BKK.

Forslaget om kontantstrømskatt for nye prosjekter vil gjøre det mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk. Energi Norge håper også det gjøres noe med skattetrykket på eksisterende vannkraftverk.

 – Vannkraften vil fortsatt være Norges tyngst beskattede næring, hvor enkelte kraftverk betaler mer enn hele overskuddet i skatt. Det svekker selskapenes evne til å finansiere nye prosjekter med egenkapital, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge skriver i sitt innspill til finanskomiteen på Stortinget at en løsning kan være å øke friinntekten slik at normal avkastning ikke møter ekstraordinær skatt. En annen løsning som bør vurderes i lys av regjeringens forslag, er kortere avskrivningstider for eksisterende anlegg. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: