Innhold

Stor interesse for «Ung i Fornybar»

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Samling med mennesker. foto

Styret i Ung i Fornybar. Fra venstre: Eivind Johannessen i DNB Markets, Svanhild Vesterheim i Wiersholm, Maren Grønli i Statkraft, Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge, John Amund Lund i Norsk Vind, Ivana Filipovic i Haavind og Tiril Staver Eid i Scatec Solar. Styremedlem Espen Erdal Austrheim i DNV GL og Henrik Fabian Torgrimsby i Thommessen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Energi Norge

Foreningen Ung i Fornybar har siden lanseringen i desember fått 300 medlemmer. Forrige uke ble foreningens stiftelsesmøte og første nettverkssamling avholdt i Oslo.

Ung i Fornybar ble lansert ved utgangen av 2019 og har på kort tid skapt stor interesse blant de unge som jobber med fornybar energi. Energi Norge er en av initiativtakerne bak foreningen og er imponert over den store interessen.

– Det er gledelig å se at foreningen har truffet de unge i næringen og at det er så mange som er interessert i å være med. Det er et tegn på at dette er en ønsket arena, sier rådgiver Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge, som også er valgt inn i styret i foreningen.

Fremtidens fornybarnæring

Første samling i Ung i Fornybar ble avholdt hos advokatfirmaet Wiersholm i Oslo, med 120 deltakere og nesten like mange på venteliste. Her ble foreningen offisielt stiftet, etterfulgt av faglige innlegg og nettverking.

Temaet for samlingen var hvordan fornybarnæringen vil utvikle seg i årene fremover, og hvilken betydning den vil ha for målet om et lavutslippssamfunn. Til å snakke om dette var Erik Dugstad i DNV GL, Mari Grooss Viddal i Statkraft og Natalja Altermark i Equinor invitert.

Deltakerne fikk presentert DNV GLs Energy Transition Outlook, Statkrafts lavutslippsscenario og fikk innsikt i Equinor sin satsning på havvind. Flere av innlederne påpekte behovet for unge talenter i en næring som vil bli viktigere og viktigere i tiden fremover.

Vil du være med?

Målgruppen for foreningen er personer under 40 år som jobber med fornybar energi, på tvers av fag- og yrkesbakgrunn. Foreningen vil holde nettverkssamlinger, foredrag og liknende aktiviteter, samt arbeide for å fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området.

– Selv om vi allerede har opplevd stor interesse, er jeg sikker på at det er flere unge talenter der ute som vi ønsker hjertelig velkommen til å være med, sier Åsegg Hagen.

Foreningen er et initiativ mellom Wiersholm, Wikborg Rein, Thommesen, Haavind, DNV GL, Scatec Solar, Norsk Vind Energi, Statkraft, DNB Markets og Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: