Innhold

Varsler ny stortingsmelding om fremtidens energijobber

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto: Tina Bru

Olje- og energiminister Tina Bru varsler at regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Foto: Regjeringen

Regjeringen vil våren 2021 legge frem en ny stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Energi Norge mener det største potensialet ligger innen elektrifisering.

Olje- og energiminister Tina Bru varslet i dag at hun har satt i gang en kartlegging av det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.  
 
– Mitt mål er at norske energiressurser også i fremtiden skal bidra til verdiskaping, velferd og lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen skal vise hvordan regjeringen vil legge til rette for fortsatt verdiskaping og industriell utvikling basert på energiressursene våre, sier Bru i en pressemelding.  
 
Viktige tema i meldingen vil være fremtidig utvikling av norsk petroleumsnæring, klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030, kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, vindkraft til havs og et nytt veikart for hydrogen. 


I skyggen av debattene 

 
Energi Norge minner om at Stortinget så sent som i 2016 behandlet en melding om kraftsektoren, men synes det er positivt at regjeringen nå vil løfte frem verdiperspektivet i energiressursene. 
 
– Det er bra at vi nå får en helhetlig politikk for hvordan vi kan utnytte potensialet i norske fornybarressurser. Det har vært voldsomme debatter om kraftutbygging og mellomlandskabler de siste årene. Det som har havnet litt i skyggen, er mulighetene for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser gjennom satsing på fornybar energi og elektrifisering i et større marked, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 
 

Skape ny eksportindustri 

 
Han peker på at fornybarnæringen i samarbeid med NHO allerede har gjennomført analyser som viser et betydelig potensial for eksport innen såkalte grønne, elektriske verdikjeder. 
 
– Trykket på elektrifisering av samfunnet må opprettholdes, samtidig som vi utnytter det globale suget etter klimaløsninger. Her ligger det muligheter for å skape en stor, norsk leverandørindustri – særlig innen havvind, batterier, hydrogen, maritim sektor, kraftsystem og ladeinfrastruktur. Årlig omsetning kan passere 32 milliarder euro allerede i 2030, forteller Kroepelien. 
 
Fornybarnæringen er allerede Norges mest lønnsomme fastlandsindustri og sysselsetter direkte og indirekte over 30.000 mennesker. Les mer i Fornybarometeret 2020. 
 
Olje- og energidepartementet oppfordrer til å sende inn skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, med frist til 10. desember 2020. 
 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: