Innhold

Stortingsvedtak gir forutsigbarhet for vannkraften

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto: Røldal-Suldal kraftverk

Røldal-Suldal kraftverk. Foto: Lise Bjelland / Hydro Energi

Stortingets flertall ønsker ikke å innføre ny praksis ved behandling av konsesjonssaker som Røldal-Suldal. Dette er positivt, mener Energi Norge.

Stortinget har nylig behandlet et representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg. Flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ber regjeringen behandle denne saken i tråd med eksisterende praksis og retningslinjer, noe som gir forutsigbarhet for norske vannkraftprodusenter.

– Vannkraftnæringen står foran store investeringer og rehabilitering av gamle kraftverk og Stortinget har nylig vedtatt endringer i retning av en mer nøytral grunnrenteskatt. Forutsigbarhet og likebehandling er viktige prinsipper, og selv om det ikke er så mange saker som kan sammenlignes med Røldal-Suldal-saken, så blir disse prinsippene viktige på flere områder for kraftnæringen framover, sier direktør Eivind Heløe i Energi Norge.

Bakgrunnen for saken er omgjøring til tidsubegrensede konsesjoner for Røldal-Suldal kraftanlegg etter avtalen mellom Hydro Energi AS og Lyse Produksjon AS om etableringen av Lyse Kraft DA. Representantforslaget inneholdt blant annet et punkt om at "Stortinget ber regjeringen likebehandle vertskommunenes stilling i revisjonssaken med behandlingen av de kommuner som tidligere har hatt vassdragskonsesjoner som er blitt fornyet, også når det gjelder konsesjonsvilkår om etablering av næringsfond."

I brev til Stortingets energi- og miljøkomité viser olje- og energiminister Tina Bru til retningslinjer om revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer der det blant annet fremgår at "Økonomiske krav omfattes normalt heller ikke av revisjon. Det må foreligge helt spesielle hensyn før det kan være aktuelt å pålegge næringsfond og andre økonomiske vilkår i revisjonssaker. Dette gjelder også økonomisk kompensasjon for miljøulemper.» Bru viser også til at det ikke er stilt økonomiske vilkår som næringsfond i tidligere saker som er sammenlignbare med Røldal-Suldal-saken.

Stortingsflertallet ber regjeringen vurdere om det på faglig grunnlag er spesielle forhold som tilsier etablering av næringsfond, eller andre økonomiske vilkår basert på eksisterende praksis og retningslinjer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: