Innhold

Norge trenger en nasjonal elektrifiseringsstrategi

Foto: Elektriske renovasjonsbil

Vi må gjøre det billigere å velge utslippsfri elektrisitet i husholdningene, næringslivet og transportsektoren. Foto: Karmøy kommune

I innspill til stortingsmelding om klimaplan for 2021-2030 etterlyser Energi Norge en nasjonal elektrifiseringsstrategi og høyere ambisjoner for utslippskutt.

Klimaplanen ble lagt frem av regjeringen tidlig i januar og blir tema på en høring i Stortinget neste uke. Energi Norge har oversendt innspill til stortingsbehandlingen (se lenke nederst i saken).

Klimaplanen presenterer tiltak som skal gi 45 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Energi Norge mener at målet bør være minst 55 prosent, i tråd med EUs ambisjonsnivå.

Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket for å oppnå raske utslippskutt. Omfattende elektrifisering innen transport, industrien og andre sektorer må koordineres på en effektiv måte.

– Vi trenger en helhetlig tilnærming for å fjerne de faktiske barrierene for elektrifisering og oppnå effektiv omstilling, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Krevende systemdrift

Økt elektrifisering vil gi raskere nettutbygging. Samtidig vil andelen uregulerbar kraft i systemet øke. Dette innebærer mer krevende systemdrift i alle nettnivå.

– Rammebetingelsene for nettselskapene må sikre at fleksibiliteten i systemet kan utløses og at nettselskap og sluttkunder kan etterspørre tjenester som optimaliserer kraftsystemet, sier Kroepelien.

Verdikjeder innen elektrifisering byr på enorme eksportmuligheter for Norge. En raskere elektrifisering kan bidra til utvikling av løsninger og teknologi innen drift av kraftsystem og kraftmarked som er attraktive i et voksende globalt marked.

Rask omstilling mulig

Energi Norge mener omstillingen kan skje raskt, men likevel bidra til økt verdiskaping. Forutsetningen er at man velger riktige virkemidler. Forslaget om økning i CO2-avgiften er et riktig grep.

– Økt CO2-avgift er et godt virkemiddel for å oppnå rask og rettferdig omstilling. Den skisserte økningen vil gjøre det mer lønnsomt å velge elektriske, utslippsfrie løsninger i alle sektorer, påpeker Kroepelien.

Regjeringen legger til grunn at samlet avgiftsnivå ikke skal øke, derfor blir det avgjørende at avgiftsreduksjonene ikke motvirker effekten av CO2-avgiften.

– Vi må gjøre det billigere å velge utslippsfri elektrisitet i husholdningene, næringslivet og transportsektoren. Elavgiften bør reduseres for å bidra til en mer rettferdig omstilling, sier Kroepelien.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: