Innhold

Ny strømrekord er et godt klimategn

Illustrasjon: Passasjerferge på vannet med snøkledde fjell i bakgrunnen

Illustrasjon: The Fjords

Strømmen blir stadig viktigere – ikke bare for at vi skal ha lys og varme i hjemmene våre. Men også for at vi skal klare å ta vare på kloden vår og gjøre den beboelig for kommende generasjoner, skriver Knut Kroepelien på Strømmens dag.

Nylig satte vi strømrekord i Norge. Fredag 15. januar mellom klokka 08.00 og 09.00 brukte vi over 24.500 megawattimer med strøm i kongeriket. Det tilsvarer forbruket til rundt 24 millioner panelovner. Aldri før har vi brukt mer strøm i én enkelttime i Norge. Det skyldes naturligvis kulda. Men også at mange av oss sitter på hjemmekontor og hjemmeskole i disse dager. Og dessuten at elektrifiseringen skyter fart på stadig flere områder.

Elektrifisering som klimaløsning

De neste ti årene skal vi halvere klimagassutslippene i Norge. Det er en formidabel oppgave. Heldigvis sitter vi på en løsning som virker, nemlig elektrifisering. Nå kjører det nær 340.000 elbiler på norske veier. I fjor utgjorde elbiler over halvparten av de nye bilene som ble solgt. Med ladestasjoner over hele landet – også i Finnmark – er ikke rekkeviddeangst noe stort tema lenger.

Hele transportsektoren er i ferd med å bli elektrisk. Utslippsfrie busser, lastebiler og anleggsmaskiner ruller stadig ut på veiene. Elektriske ferger fra norske verft går i trafikk langs hele kysten. På sikt kan de få batterier fra norske batterifabrikker, produsert med norsk fornybar kraft. Også i industrien byttes fossile energikilder ut med strøm. Det blir et konkurransefortrinn for norske eksportvarer.

Sammen er vi på god vei mot målet

Elektrifiseringen virker – i 2019 gikk norske klimagassutslipp ned med 3,4 fire prosent. Det skjedde altså før pandemien rammet oss og satte flyene på bakken og bremset opp mye av næringslivet. Fra 2017-2019 gikk salget av bensin og diesel ned med over 330 millioner liter. I 2020 kan Norge for første gang ha nådd sine klimamål, som ble vedtatt av Stortinget i klimaforliket for 13 år siden.

Vi er mange som jobber sammen og drar klimautviklingen i riktig retning nå. Som en bonus får vi renere byluft, mindre støy i gatene og på byggeplassene og lavere energikostnader. Det er nemlig penger å spare på å gå over fra fossil til fornybar energi.

Lys, varme og en grønn fremtid

Strømmen blir stadig viktigere – ikke bare for at vi skal ha lys og varme i hjemmene våre. Ikke bare for at vi skal kunne møtes på Teams fra hjemmekontoret og se Netflix om kvelden. Men også for at vi skal klare å ta vare på kloden vår og gjøre den beboelig for kommende generasjoner.

Derfor feirer vi Strømmens dag 23. januar over hele Norden. Gratulerer med dagen – og strømmen!

Knut Kroepelien
administrerende direktør
Energi Norge

Les mer om et fornybart og fullelektrisk Norge

Bli med på VM i fornybar energi