Energi Norge

Innhold

Vindmøller på Smøla. Foto Foto: Camilla M. Granheim

Vindkraft - et stort potensial i Norge

Fagartikkel, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av to vindmøller

Smøla vindpark. Foto: Camilla M. Granheim

Landbasert vindkraft en av de viktigste fornybarteknologiene i verden. I Norge utgjør vindkraftproduksjon så langt bare en liten del av landets totale fornybarproduksjon.

Her hjemme er vannkraften er dominerende når det gjelder fornybar produksjon, men det er imidlertid store vindkraftprosjekter under utbygging slik at denne andelen vil komme til å øke i fremtiden.

Det naturgitte potensialet for vindkraft på land i Norge er enormt, og det er derfor slik at det i praksis er manglende etterspørsel etter mer fornybar energi i Norge og begrensede eksportmuligheter som begrenser videre utnyttelse av disse ressursene.

Energi Norge og vindkraftforeningen Norwea har en felles informasjonsside om vindkraft. 

Her kan du lese mer om vindkraft i Norge og resten av verden

Annen nyttig informasjon om vindkraft i Norge:

Rettslige rammer for ytelser til vertskommuner ved prosjektering, utbygging og drift av vindparker.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: